Dinsdag 17 maart, 20.00 – 22.00 uur

Spreker: ds. Trinus Hoekstra
Lebuinuskerk: ingang Kleine Poot 7

Als gevolg van de economische crisis worden velen getroffen worden door werkloosheid. Anderen die werk hebben, moeten omgaan met onzekerheid vanwege een tijdelijk contract of doordat ze zzp-er zijn.

Voeg daarbij dat de verzorgingsstaat passe is: de overheid trekt zich terug, zelfredzaamheid is het parool.
De participatiesamenleving krijgt vorm.

Met deze ontwikkelingen dienen zich nieuwe vragen aan voor kerk en diaconie. Wat kan de kerk betekenen voor nieuwe groepen werklozen?
Hoe kijkt de kerk aan tegen werk en werkloosheid?
Welke rol kan en wil de kerk spelen in de participatiesamenleving?

Deze avond zal ds. Trinus Hoekstra met de aanwezigen nadenken over deze vragen. Hij is projectmanager bij Kerk in Actie, en was tot juni 2014 mededirecteur van DISK, het landelijk arbeidspastoraat.

Top
Follow us: