Uitnodiging voor groot jeugdwerkberaad.
Voor alle ouders en degenen die met jeugd werken in de kerk.

Hierbij nodigen we je van harte uit om het Groot Jeugdwerkberaad bij te wonen op donderdag 19 november a.s van 20.00u.–22.00u. in de Lebuinuskerk. (Ingang Kleine Poot 7).
In de Protestantse Gemeente Deventer zetten vele vrijwilligers en een aantal beroepskrachten zich in voor het werk met kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar. Er worden naast oppasdienst, snuffelcatechese, tienercatechese en jeugdkerk nog een vele andere activiteiten georganiseerd. Een reis voor 16 plussers naar Ecuador met World Servants, jeugdkamp,kerst-en paasprojecten, kind van dienst, Sirkelslag, Reis naar The Passion, een Benefietmaaltijd, bezoek aan AZC Schalkhaar, film en frietavond, kindercantorij, ouder- kindkoor enz.
Al deze activiteiten zijn bedoeld om kinderen en jongeren vertrouwd te maken met de vele facetten van geloof en kerk- zijn.
Als Taakgroep Jeugd hopen we dat we met dit aanbod namens de Protestantse Gemeente Deventer ook jullie, ouders van kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar, een helpende hand te bieden bij de geloofsopvoeding. Als werkgroep nemen we in het jeugdwerk van onze gemeente het voortouw. We zijn voor die taak door de kerkenraad gevraagd en we nemen dat serieus.
Maar we leggen voor de uitvoering ervan ook heel graag contact met ouders van onze doelgroep en mede- gemeenteleden (of gastleden).
Want kerk zijn we samen. We hebben ook de inbreng van jullie echt erg nodig om ons werk op een goede manier vorm te kunnen geven, en waar nodig nieuwe impulsen te geven. We horen graag van jullie je bevindingen, maar ook je verlangens, wensen en vragen.
We organiseren dit beraad dus in de hoop, dat jullie enerzijds open staan voor wat wij te vertellen hebben over de opzet van en gedachten achter ons kinder- en jeugdwerk, maar anderzijds ook met ons mee willen denken. Dus heel graag tot ziens op 19 november!

CategoryJeugd
Top
Follow us: