Maarten Luther 10-11-1483 tot 18-2-1546

Reformatie 2017 – Reformatie voor vandaag

Wij herdenken dit jaar dat 500 jaar geleden met Maarten Luther de Reformatie begon.
Luther werd zich ervan bewust dat de genade van God voor alle mensen was weggelegd. Ook voor ‘gewone’ mensen. Dat ieder mens voor God gelijk en gelijkwaardig is. En dat ieder mens, de Bijbel lezend, dit mag en kan ontdekken.
Maar Luther liet ook zien dat je voor die boodschap ‘moet staan’. Dat je niet wijkt voor de machthebbers en de ‘groten der aarde’. Want ook die zijn slechts een mens.

Wij herdenken deze Reformatie, deze omkering, samen met andere protestanten en inmiddels ook met de rooms-katholieken.
Wij doen dat in onze stad Deventer. De stad waar, al ver voor Luther, Geert Groote leerde dat ieder mens er voor God toe doet. En dat we daarom de opdracht hebben om er voor elkaar te zijn. Om voor elkaar te zorgen. Te zorgen, juist ook voor de zwakken in onze samenleving. En ook Geert Groote bracht zijn boodschap in praktijk. Door zijn sobere levensstijl en door de zorg voor de zwakken, waar hij ons toe opriep.

De vraag is wat Luther en Geert Groote ons leren voor onze tijd. Wat er van hun boodschap van ‘ieder mens telt’ en van de opgave om ‘zorg te dragen voor elkaar en voor de zwakken in onze samenleving’ over is gebleven.
Wellicht leven wij in een even revolutionaire tijd als 500 jaar geleden. Een tijd waarin je positie als mens bepaald wordt door wat je verdient. Een tijd waarin de economie heilig is verklaard. Een tijd waarin de beurskoersen de dagelijkse boodschap zijn. Een tijd waarin ongelijkheid sterk toeneemt.
Een tijd ook, waarin eng nationalisme, grenzen trekken, uitsluiting en uitzetting wordt gepredikt.

Luther en Geert Groote, lieten ons zien dat ‘ieder mens gelijk is voor God’. Dat de een niet meer is dan de ander. Dat blank niet beter is dan zwart of bruin of geel. Dat ieder mens meer is dan wat hij of zij verdient. Dat we niet moeten uitsluiten, maar insluiten. Dat in onze Deventer samenleving iedereen past en recht heeft op een goede plek. Waar hij of zij ook vandaan komt. Of wat zijn maatschappelijke positie of afkomst is.

Luther en Geert Groote geven ons vandaag in 2017, de opdracht om zorg te dragen voor hun nalatenschap. Om vandaag de dag te staan voor de genade van God voor iedereen: voor christenen (protestanten en rooms-katholieken), moslims, joden, hindoes en boeddhisten. Voor vrouwen en mannen (en kinderen!). Voor homo’s en hetero’s.
Voor autochtonen en allochtonen.
Om in te sluiten in plaats van uit te sluiten. Om genade te laten gelden, boven recht. Om er te zijn voor de zwakken, de armen en de verdrukten. In Deventer, in Nederland en in de wereld.

Daarom gedenken wij dit jaar 500 jaar Reformatie in Deventer, de stad van Geert Groote.

——————————————————————————————————–

In dit herdenkingsjaar zijn er heel veel evenementen in Deventer. U kunt ze straks allemaal vinden op deze website.
Wereldwijd wordt er veel aandacht aan besteed. Op de pagina referenties vindt u een aantal boeiende links.