Veertigdagentijd 2015

Levensdoek

Klik op afbeelding

Met open Handen

Veertig gewone dagen en zes zondagen tellen we vanaf aswoensdag (18 februari) en dan is het Pasen.

Levensdoek detail

Klik op afbeelding

In de diensten volgen we een landelijk veertigdagenproject ‘Met open handen’, waarbij de diaconie en de kindernevendienst betrokken zijn.

Open handen, die worden van ons gevraagd. Jezus zelf leefde met open handen. Hij wist van geven en ontvangen, van helende gebaren, van delen en dienen. Zijn leven heeft mensen tot op vandaag geïnspireerd om het leven zoals hij dat leerde ter hand te nemen. Tegelijk is er ook die andere kant: aan onze handen werd Jezus toevertrouwd.

Maar wat hebben we met hem gedaan? Wie de weg van Jezus volgt in alle verhalen die ons in de veertigdagentijd verteld worden, ziet dat door menselijke hand hem en dat waar hij voor stond veel geweld is aangedaan. Daarvoor willen we onze ogen niet sluiten. Ons geloof en ongeloof gaan hand in hand.

Levensdoek

Wat hebben wij hem te bieden? Een leven met open handen, een leven waarin we iets van hem weerspiegelen. In de veertigdagentijd maken we eigenhandig, met groepjes gemeenteleden een levensdoek voor hem, een doek waaraan zijn leven is af te lezen. Een doek dat weerspiegelt hoe hij ons inspireert.

Op de eerste drie zondagen van de veertigdagentijd zijn alle handen van de gemeenteleden van de Protestantse Kerk Deventer overgetrokken en verzameld. Door een groepje van zes creatieve gemeenteleden zijn deze handen op een groot linnen doek (fairtrade stof) bevestigd. Daarnaast hebben verschillende werkgroepen vanuit de gemeente (bijvoorbeeld jeugdcathegese, kerkenraad, broodje bijbel, overwinteren) een paneel gemaakt met daarop symbolen van Jezus die hen inspireren. Deze zijn in het midden van het kleed bevestigd.

Het kleed zal tijdens de stille week ook een grote rol in de diensten spelen. Op deze manier is er een beeldend en tastbaar levenskleed gemaakt door de hele gemeente.

A.s. zondag is het Palmpasen: traditiegetrouw zal dan een echte ezel met een stoet kinderen vanuit de Lebuinuskerk via de Russisch Orthodoxe kerk naar de Broederenkerk trekken. Ook op die dag speelt het kleed een rol.

 

Palmpasen

Klik op afbeelding

 

CategoryNieuws
Top
Follow us: