Hierbij nodigen we uit voor de oecumenische en internationale viering rond de overhandiging van het Cross of Nails
morgen, zondag 21 februari om 10.00 uur.

Het Coventrygebed is ontstaan naar aanleiding van het Duitse bombardement op het Engelse Coventry in 1940, waarbij ook de kathedraal werd verwoest. Kort daarna ontdekte een metselaar twee dakbalken die in de vorm van een kruis lagen. Dit werd gezien als een teken van hoop. Op basis hiervan is later van de middeleeuwse spijkers uit het dak een zgn. Nagelkruis gemaakt.
Dit ‘Cross of nails’ is na de oorlog het symbool geworden voor een internationale beweging van vrede en verzoening, die nog steeds groeit. Belangrijke aanzet daartoe gaf priester Richard Howard, die op de resterende muur van het hoogaltaar de woorden schreef: Father forgive. Zijn collega Joseph Poole schreef naar aanleiding daarvan het zgn. Coventryprayer, het gebed voor vrede en verzoening. Dit wordt elke vrijdagmiddag in de kathedraal gebeden.
Vanuit Coventry is wereldwijd in 35 landen een netwerk opgebouwd door zo’n 180 kerken en geloofsgemeenschappen, in steden en gebieden die door oorlogsgeweld zijn getroffen. Van Berlijn tot Seoul wordt het gebed meegebeden.
Het Coventrygebed heeft ook een geheel eigen plek in Deventer. Het wordt gedragen door een oecumenische groep gelovigen, afkomstig uit Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis, de Heilige Lebuinusparochie waaronder enkele broeders van de Paters Maristen, de Protestantse Gemeente Deventer en een vertegenwoordiger van de Bahaí-gemeenschap.

Deventer zal door het ontvangen van het Cross of nails officieel lid worden van de wereldwijde ‘Community of the Cross of Nails’, die een bijdrage wil leveren aan het creëren van een veelkleurige, interreligieuze en vreedzame samenleving.

Zie ook: www. coventrycathedral.org.uk

U bent hartelijk welkom bij deze viering.
Voorgangers zijn: Rev. Dr. Sarah Hills, Canon for Reconciliation Ministry uit Coventry, ds. de Zwart, een van de predikanten van de Lebuinuskerk en ds. Bert Kuipers, predikant van de Laurenskerk te Rotterdam en voorzitter van het Coventryberaad Nederland. Ook leden van de Coventrygroep Deventer en de Lebuinuscantorij olv. Kirstin Gramlich werken aan de viering

Top
Follow us: