Taakgroep-kerk-in-de-stadTaakgroep kerk in de stad 
Ons statige en prachtige kerkgebouw staat: de Grote of Lebuinuskerk. Het bijzondere van dit gebouw is dat het niet alleen van ‘ons’ is, maar van iedere Deventenaar.
En sterker nog, veel dagtoeristen lopen even de kerk binnen en genieten van de ruimte, de stilte en de oude historie. Dit biedt mogelijkheden voor onze kerkelijke gemeente. De deuren staan iedere dag open.
Ook het Meester Geertshuis mag er wezen: haast verborgen in één van de oudste straatjes van onze binnenstad biedt het een warme plek voor mensen die niet zo gemakkelijk een plek kunnen vinden. Ook die deuren zijn open voor een ieder uit de stad en daarbuiten. Een kerk in de stad.

De kerk wordt zichtbaar in de stad op verschillende manieren. Via de diaconie is de kerk actief in de stad, voor hen die het moeilijk hebben. Zo is uit onze gemeente de groep Arme Kant van Deventer ontstaan en zijn er activiteiten opgezet voor bewoners in de zorgcentra Sint Jurriën en Corel.
Daarnaast zijn bij de taakgroep Kerk in de Stad in beeld: de zondag van de boekenmarkt, de maaltijd bij Deventer op Stelten, toen Bisschop Tutu in Deventer overnachtte kwam hij ook in de Lebuinuskerk, allemaal activiteiten waarbij onze Protestantse Gemeente zich aansluit bij wat er in de (burgerlijke) gemeente Deventer gebeurt. Ook kun je denken aan het Groote Festival, het kerkcafé, het Coventrygebed, bijzondere vespers op de zondagavond en de kerstmarkt.
Deze activiteiten zijn vanuit onze kerkelijke gemeente opgezet en bedoeld voor ieder die dat wil. Kerkgrenzen overstijgend. Deventer overstijgend.
Al deze activiteiten zijn bij ons in beeld maar ze werken zelfstandig.

Naast het analyseren, brainstormen en het schrijven van het beleidsplan doen wij ook uitvoerend werk.
De kerkennacht is een activiteit van de Raad van Kerken, wij vertalen dat naar een programma voor de Lebuinuskerk.
Ook bij de De Dag van de Dialoog zijn we present met begeleiding van één van de dialoogtafels.
Bij de landelijke vergadering van het Coventry-gebed hebben we gesprekken met Kerk in de stad van de Protestantse Gemeente van Leeuwarden.
We denken na over de kerstmarkt en het Dickensfestival. Hoe kunnen wij als Protestantse Gemeente van Deventer daar meer zichtbaar zijn?

Met onze kleine taakgroep hebben we de eerste slag gemaakt. We willen graag verbindend werken. Van onderop. Klop bij ons aan. We willen ook graag uitbreiding van onze taakgroep. Voel je je aangesproken? Neem contact op met één van de leden (eventueel via het kerkelijk bureau).

Op de foto v.r.n.l.: Saar Hoogendijk de predikante, Jan van Barneveld secretaris en link naar de kerkenraad en Nelleke Boonstra, voorzitter. Henk Jan Gosseling de diaconaal werker ontbrak op de foto.

Kerkcafé

Al enkele jaren wordt er binnen onze kerk een kerkcafé georganiseerd. Aanvankelijk op vrijdagmiddag, maar inmiddels een vast item op de laatste zondagmiddag van de maand. (Uitgezonderd de vakanties.)

Tot nu toe zijn we er in geslaagd elke keer een boeiende spreker te vinden. De formule is simpel maar doeltreffend: we beginnen met een kop koffie of thee, dan gaan we naar de Magistraatskapel waar een vraaggesprek plaatstvindt.

De gasten komen uit heel verschillende hoeken: uit het bedrijfsleven, op het vlak van cultuur of wetenschap. Heeft u suggesties dan horen we dat ook graag.