Muziek speelt een belangrijke rol bij de Protestantse Gemeente Deventer en in de Grote of Lebuinuskerk.

Organisten

De huidige cantor-organist van de Grote of Lebuinuskerk is Kirstin Gramlich.
Teus de Mik is de tweede organist van de Protestantse Gemeente Deventer.

Een lange rij van organisten heeft in de loop der eeuwen het Holtgräve-orgel en zijn voorgangers bespeeld.
1551 – Swibbert van Keysersweert
1574 – Gerrit Swybberts
1581 – 1591 Peter Panes
1591 – 1617 Wilhelm Kuyt (Weinichman)
1617 – 1625 Claude Bernard
1625 – 1667 Lucas van Lenninck
1667 – 1684 Georg Berff
1684 – 1732 Wessel Labare
1732 – 1771 Joseph Wilhelm Ernst Böhler
1771 – 1803 Johan Cristoffer Böhler
1803 – 1807 Cornelis Berghuys
1807 – 1808 Jan Willem Brandenburg
1808 – 1840 Jan van Tright
1840 – 1890 Cornelis Alijander Brands Buys
1890 – 1922 Johan Wilhelm Wensink
1922 – 1970 Arie van Opstal
1970 – 2013 Jan Willem Kleinbussink
2013-              Kirstin Gramlich
In de kerk zijn CD’s met de muziek van het Holtgräve orgel verkrijgbaar à € 10,00 en € 16,00.

De Lebuinuscantorij

De Lebuinuscantorij bestaat uit een twintigtal enthousiaste amateurzangers en staat onder leiding van cantor-organist Kirstin Gramlich.
Ze zingt één keer per maand in de zondagse viering en daarnaast op kerkelijke hoogtijdagen en stelt zich steeds in dienst van de liturgische context. Het repercantorijtoire bestrijkt behalve liturgische gezangen een aanzienlijk deel van de koorliteratuur. Naast werken uit de renaissance, barok en romantiek worden moderne onbekende werken in vreemde talen niet geschuwd. De lofzang van de Heer kent immers elke taal.

De hoogtepunten van het kerkelijk jaar – Kerst en Pasen – zijn voor de Lebuinuscantorij steeds weer momenten waarop ze de rijke schat van de geestelijke muziek aan bijzonder veel mensen mogen laten horen. Zo’n achthonderd bezoekers komen naar de Grote of Lebuinuskerk om te vieren in deze prachtige ruimte met prachtige muziek. Vaak worden er grootschaligere werken van Bach, Monteverdi, Schütz maar ook Britten uitgevoerd, soms met begeleiding van een professioneel instrumentaal ensemble en solisten.

In het jaar 2017 zal in Deventer bijzonder aandacht worden besteed aan het 500-jarige jubileum van de reformatie. De stad zit immers op de ‘Stationenweg’ van twaalf Europese steden waar in het verleden mijlpalen voor de reformatie werden genomen. De Lebuinuscantorij gaat daarom een uitwisseling aan met het Collegium Vocale aan de Dom te Worms/Duitsland, eveneens een belangrijke reformatiestad. De koren zullen tijdens de Wormser Kulturnacht en de Open Monumentendag 2017 te horen zijn in Worms en Deventer.

Naast deze muzikale uitdagingen levert de Lebuinuscantorij een essentiële bijdrage aan de gemeentezang waarin het koor de gemeente voorgaat. Het nieuwe Liedboek levert een grote schat aan vertrouwde en nieuwe liederen. Het levend houden van de lofzang voor de Eeuwige en de verdieping van de verkondiging door koormuziek zijn belangrijke doelen van de cantorij.

Interesse om mee te zingen?
Heb je een geschoolde stem en ruime koorervaring en houd je ervan om diepgravend met muziek aan de slag te gaan? Misschien is de Lebuinuscantorij dan iets voor jou! Op dit moment is in alle stemgroepen plaats voor nieuwe leden. Met name sopranen zijn heel welkom.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met cantor-organist Kirstin Gramlich: organist@pkn-deventer.nl of (06) 42496414

Gerepeteerd wordt twee keer voorafgaand aan een dienst, op vrijdagavond en zaterdagmiddag. Een zorgvuldige voorbereiding van noten en tekst middels midifiles wordt zeer op prijs gesteld. Na een of twee keer deelnemen wordt door de dirigent een stemtest afgenomen.

Liedboekcantorij

Dit koor is ontstaan uit bestaande koren, na de samenvoeging van de wijkgemeentes uit drie kerkgebouwen. Het koor heeft alle mogelijkheden voor enthousiaste zangers en zangeressen, die graag mee willen zingen. Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van de stemmen en het gehoor. Een geschoolde stem is niet direct een eerste vereiste. Naast het plezier in zingen, is er ook ruimte voor ontmoeting; vanaf 19.30 uur is een ieder hartelijk welkom voor een kopje koffie of thee.
Wij nodigen u graag uit om te komen kijken en meezingen op onze wekelijkse oefenavond.

Doelstelling: het koor ondersteunt de gemeente bij het zingen van liederen uit het nieuwe liedboek.

Optredens: het koor streeft ernaar om minimaal één keer per zes weken de gemeente te ondersteunen bij de zondagse viering.

Repertoire: naast het instuderen van veel meerstemmige Nederlandse liederen, is er ook ruimte 0m liederen in het Engels, Duits, Frans of andere talen te zingen.

Leiding en samenstelling: het koor staat onder leiding van een zeer enthousiaste dirigent, Miranda Stevels. Het koor bestaat momenteel uit 27 leden.

Repetitieavond: wekelijks op dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur in Het Open Hof, Karel de Grotelaan te Deventer. (Gratis parkeergelegenheid.)
Aanmelden kan bij:
Ben Draaijer tel. 643346
Fenny Borger tel. 635419
Ida Smeijers tel. 789822
Tonny Scholten tel. 635100

Jeugd en muziek

Voor de jeugd binnen de PGD zijn er ieder jaar specifieke muziekprojecten.

Orgelconcerten en andere concerten

De Lebuinuskerk is een van de locaties voor de zaterdagmiddagconcerten in Deventer.
Voor het programma zie www.zaterdagmiddagconcertendeventer.nl

Voor de activiteiten van de stichting lebuinusconcerten verwijzen we u naar www.lebuinusconcerten.nl

De orgels in de Lebuinuskerk

De Lebuinuskerk beschikt over drie prachtige orgels. U lees erover op deze pagina.