Heidi Schröder

Jeugdwerk
Jeugdwerker Heidi Schröder:
‘Als jeugdwerker van de Protestantse gemeente Deventer probeer ik contact te leggen met jongeren tussen de twaalf en achttien jaar. Samen met de taakgroep jeugd en vrijwilligers in het jeugdwerk worden er activiteiten voor deze groep bedacht en uitgevoerd, zoals de tienercatechese, de jeugdkerk en het jeugdkamp. Door gesprekken met jongeren (maar ook met de ouders en andere gemeenteleden) hoop ik inzicht te krijgen in hun wensen en behoeften en probeer ik hier op in te spelen. Ik vind het belangrijk dat jongeren zélf aan bod komen, dat zij zich in de gemeente gekend en gehoord voelen en dat de kerk ook voor hen een veilige en vertrouwde plek kan zijn om elkaar te ontmoeten. Heeft u of heb jij een vraag/opmerking over het jeugdwerk in de Lebuinuskerk of wil(t) u of jij eens in gesprek gaan? Mail dan naar jeugd@pkn-deventer.nl’

De Taakgroep jeugd
Bij de kerk horen mensen van allerlei leeftijden. We vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Daarom is er de taakgroep jeugd, die zich richt op activiteiten voor kinderen en jongeren.

De taakgroep jeugd bestaat uit:

Wilma Nijland-Lambers
Clary Scheres
Monique Gorissen
Malene Commijs
Herma Wiersma-van den Beld
Ds. Ingrid de Zwart
Jeugdwerker Heidi Schröder

Contact taakgroep jeugd

Jeugdwerker Heidi Schröder: jeugd@pkn-deventer.nl
Facebook: jeugdwerkpgd
Onze activiteiten voor kinderen en jongeren

Kinderoppas (0-4 jaar)
Oppas voor de allerkleinsten tijdens de kerkdienst.

Kindernevendienst (4-12 jaar)
Samenkomst voor kinderen tijdens de kerkdienst, in een van de bij-ruimtes van de kerk.

Kind en eredienst (4-12 jaar)
Kinderen zijn betrokken bij vieringen in de Advent- en Veertigdagentijd, o.a. als ‘kind van dienst’.

4 – generatie vieringen
Kinderen, jongeren en volwassenen werken samen mee aan de voorbereiding en uitvoering van de kerkdienst.

Kinderkoren (4-12 jaar)
O.l.v. Cantor-organiste Kirstin Gramlich zijn er koren voor verschillende leeftijdsgroepen.

Projectkoren 
O.l.v. cantor organiste Kirstin Gramlich zijn er een aantal keer per jaar projectkoren voor jong en oud.

Snuffelcatechese (8-10 jaar)
Een uurtje spelend leren over geloof, Bijbel en gemeente-zijn op donderdagavond.

Basiscatechese (11-14 jaar)
D.m.v. spel, gesprek, film, en uitstapjes samen leren over geloof, kerk, maatschappij en actualiteit.

Jongerenkring (15-18 jaar)
Maandelijkse bijeenkomsten op zondagavond rondom een thema of serie over geloof en zingeving.

Theaterweekend (8-14 jaar)
In een dag repeteren kinderen een theaterstuk o.l.v. theaterdocenten, dat zij op zondagochtend tijdens de kerkdienst opvoeren.

Jeugdkamp (8-15 jaar)
Jaarlijks kampweekend voor jongeren binnen en buiten de gemeente.

Kerstbijdrage aan overwinteren (4-12 jaar)
Kerststukken maken in de kerstperiode.

Palmpasen (tot 12 jaar)
Grote oecumenische optocht op Palmzondag met een ezel vanuit de Lebuinuskerk door de binnenstad van Deventer.

Sirkelslag Kids en Young (8-12 jaar en 12-16 jaar)
Sirkelslag is een online, interactief spel voor kinderen en jongeren, i.s.m. andere Deventer kerken.

Kinderkerstviering in Lebuinus
Viering voor kinderen op Kerstavond, 24 december.  

School- en kerkvieringen (4-12 jaar)
Vieringen in de Lebuinuskerk  i.s.m. basisschool De Windroos

Rondleiding en speurtocht scholen (4-12 jaar)
In de Lebuinuskerk worden ieder jaar met een speels programma grote groepen  kinderen ontvangen uit het basisonderwijs in de binnenstad.

Rondleiding Open Monumentendag
In de Lebuinuskerk worden ieder jaar kinderen van diverse basisscholen uit de regio (groep 7 en 8) ontvangen op de vrijdag voor Open Monumentendag met een kort programma.

The Passion (12-18 jaar)
Bezoeken of bekijken van The Passion op Witte Donderdag, de donderdag voor Pasen.

EO jongerendag (12-18 jaar)
Bezoek aan jaarlijkse EO-jongerendag voor jongeren.

(Christelijk) festival (12-18 jaar)
Bijwonen van een festival voor jongeren.

Diaconale projecten
Projecten voor kinderen en jongeren gericht op ‘hulp voor de ander’, dichtbij en ver weg.

  Er is een aparte facebookpagina voor de jeugd: facebook.com/JeugdkerkPGD

facebook.com/JeugdkerkPGD