“Fide Deo, Vigila, Consule, Fortis Age”

Tekst op de Lebuinustoren: Vertrouw op God, wees waakzaam en bedachtzaam, handel kloekmoedig

De Protestante Gemeente te Deventer

De Protestantse Gemeente te Deventer is een voortzetting van
– de Hervormde Gemeente,
– de Gereformeerde Kerk en
– de Evangelisch-Lutherse Kerk,
allen te Deventer.
Thuis in de monumentale Grote of Lebuinuskerk in het hart van de stad Deventer.

De meest recente samenvoeging is die van 16 september 2012 van de wijkgemeentes uit drie gebouwen:
de Grote of Lebuinuskerk,
Het Open Hof aan de Karel de Grotelaan en
de Van Vlotenhof aan de Van Vlotenlaan.

Kijk en lees hier wie we zijn!

De PGD maakt deel uit van de PKN: Protestantse Kerk in Nederland.
De gemeente is volop in beweging, gericht op ontwikkeling binnen de kerkelijke gemeente (o.a. drie-generatie kerk, inhoud pastoraat) maar ook op de plaats van de kerk in de stad en de ontwikkeling van nieuwe vormen van diaconaat in Deventer (samen met anderen in de vorm van het Meester Geertshuis). De gemeente wil in de 21-ste eeuw God dienen in Deventer en daarbij gebruik maken van de beproefde oudtijdse traditie en van eigentijdse vormen en mogelijkheden.

Het organisatieschema uit 2012 van de Protestantse Gemeente Deventer vindt u hier.