Protestante Gemeente Deventer

Bezield en bewogen

Wat bezielt de Protestantse Gemeente Deventer?

Ons verkorte missionstatement:

Onze inspiratiebron is de liefde van God. We leven uit die liefde en hebben de opdracht te werken aan een wereld van vrede en gerechtigheid. De verhalen van Israël en Jezus wijzen ons daarbij de weg.
Als kerkelijke gemeente willen we een open huis zijn, waar plaats is voor iedereen.
We nemen volop deel aan het leven in onze stad. Kerk en stad staan samen voor de uitdaging van een menswaardige samenleving, waarin mensen in de knel weer tot hun recht kunnen komen.

We beseffen dat we de waarheid niet in pacht hebben en zoeken de oecumenische samenwerking met andere kerken, met de Islam en overige religies. Ook met andersdenkenden blijven we in gesprek op basis van gelijkwaardigheid en respect.

Het volledige document kunt u downloaden op de pagina downloads.