In het jaar 2017 zal in Deventer bijzondere aandacht worden besteed aan het 500-jarige jubileum van de reformatie. De stad zit immers op de ‘Stationenweg’ van twaalf Europese steden waar in het verleden mijlpalen voor de reformatie werden genomen. De Lebuinuscantorij gaat daarom een uitwisseling aan met het Collegium Vocale aan de Dom te Worms/Duitsland, eveneens een belangrijke reformatiestad. De koren zullen tijdens de Wormser Kulturnacht en de Open Monumentendag 2017 te horen zijn in Worms en Deventer.

Naast deze muzikale uitdagingen levert de Lebuinuscantorij een essentiële bijdrage aan de gemeentezang waarin het koor de gemeente voorgaat. Het nieuwe Liedboek levert een grote schat aan vertrouwde en nieuwe liederen. Het levend houden van de lofzang voor de Eeuwige en de verdieping van de verkondiging door koormuziek zijn belangrijke doelen van de cantorij.

Interesse om mee te zingen?
Heb je een geschoolde stem en ruime koorervaring en houd je ervan om diepgravend met muziek aan de slag te gaan? Misschien is de Lebuinuscantorij dan iets voor jou! Op dit moment is in alle stemgroepen plaats voor nieuwe leden. Met name sopranen zijn heel welkom.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met cantor-organist Kirstin Gramlich:
organist@pkn-deventer.nl of (06) 42496414
Gerepeteerd wordt twee keer voorafgaand aan een dienst, op vrijdagavond en zaterdagmiddag. Een zorgvuldige voorbereiding van noten en tekst middels midifiles wordt zeer op prijs gesteld. Na een of twee keer deelnemen wordt door de dirigent een stemtest afgenomen.

 

CategoryMuziek
Top
Follow us: