Voor alle vaste correspondenten en anderen die kopij in willen leveren voor de Wervel: hieronder de sluitingsdata voor 2015.

Het gaat steeds om een zaterdag, met uitzondering van de kopij voor het juninummer; die moet op een donderdag 14 mei binnen zijn i.v.m. vrije dagen Hemelvaart en Pinksteren.

februarinummer: 10 januari
maart: 7 februari
april: 14 maart
mei: 11 april
juni: donderdag 14 mei (!)
juli-augustus: 13 juni
september: 15 augustus
oktober: 12 september
november: 10 oktober
december-januari: 14 november

CategoryNieuws
Top
Follow us: