Komend weekend neemt een centrale rol in in de activiteiten rond het jubileumjaar.

U vindt ze in het overzicht op de deze pagina:

www.pkn-deventer.nl/ref500/actueel/

Wij herdenken dit jaar dat 500 jaar geleden met Maarten Luther de Reformatie begon. Luther liet zien dat je voor de boodschap ‘moet staan’. Dat je niet wijkt voor de machthebbers en de ‘groten der aarde’.

Juist in Deventer, waar al ver voor Luther, Geert Groote leerde dat ieder mens er toe doet. En dat we daarom de opdracht hebben om er voor elkaar te zijn. Om voor elkaar te zorgen, zeker voor de zwakkeren. Groote zette zich net als Luther af tegen het uiterlijk vertoon en de misstanden in de kerk van toen.

Wellicht leven wij in een even revolutionaire tijd als 500 jaar geleden. Een tijd waarin ongelijkheid sterk toeneemt. Een tijd waarin de tegenstellingen binnen en tussen religies voor sommigen aanleiding zijn voor gewelddadigheid, en waarin religie nogal eens in het beklaagdenbankje wordt gezet.

Luther en Geert Groote, lieten ons zien dat we niet moeten uitsluiten, maar insluiten. Dat in onze samenleving iedereen past en recht heeft op een goede plek. Waar hij of zij ook vandaan komt.
Of wat zijn of haar maatschappelijke positie of afkomst is. Zij geven ons vandaag in 2017, de opdracht om zorg te dragen voor hun nalatenschap. Om genade te laten gelden voor recht.
Voor vrouwen en mannen (jong of oud). Voor homo’s en hetero’s. Voor autochtonen en allochtonen. Om te laten zien wie je bent.

In ons programma hebben wij daarom ook kunstenaars gevraagd om vanuit hun artistieke drive te reageren op ons thema ‘Hier sta ik’.

 

Top
Follow us: