Taakgroep-eredienstOp de foto v.l.n.r.: Diederik Hagenbeek, Hanny Jansen, Anneke Smeets-Schouten, Kirstin Gramlich, Elisabeth Posthumus Meyjes, Ineke Magdelijns en Eric de Ridder. Niet op de foto: Hans Stevels.

Taakgroep Eredienst

Taakgroep Eredienst De eredienst is een belangrijk onderdeel van het samenzijn in de gemeente. Vanuit de kerkenraad heeft de taakgroep de opdracht om beleid aangaande de eredienst voor te bereiden en beleidskeuzes van de kerkenraad verder uit te werken.

De wekelijkse dienst op de zondagmorgen is de basis. Er zijn in onze gemeente echter ook veel andere kleinere of grotere diensten: de Magistraatviering, de vespers, het Coventrygebed op vrijdag, de kerstnachtdienst en de diensten in de Goede week. De taakgroep eredienst werkt daar achter de schermen aan mee.

We merken hoe vreugdevol het is als de kerk vol is, om voluit te zingen en naar Kirstin op het orgel of de piano te luisteren, om in alle rust naar de preek van onze dominees te luisteren en om de kinderen vrij de kerk in te zien huppelen als ze terugkomen van hun eigen dienst.

Voor veranderingen in de diensten zijn we allemaal gevoelig. Dit vergt veel luisteren, zorgvuldige afstemming en soms inleveren. Als taakgroep doen we ons best om signalen vanuit de gemeente goed op te vangen en de verbinding te leggen naar de kerkenraad.

We hebben geprobeerd om een klankbordgroep samen te stellen uit de breedte van de gemeente om daarin geregeld de diensten te evalueren. We zoeken naar vormen die aansluiten bij wat vanzelf al ontstaat.

Ook houden we ons als taakgroep bezig met een goede vorm voor de viering van het avondmaal, zodat dat iedereen, jong en oud, daar goed aan deel kan nemen en we als gemeente gestalte kunnen geven aan het lichaam van Christus. Ook beraden we ons op de vormgeving van een plek in de kerk om onze dopelingen te gedenken. We willen dit jaar met de gemeente in gesprek gaan over de verdere inrichting van het liturgisch centrum. Zo is er steeds veel werk aan de kerk én er zit muziek in!