Inleiding

Hieronder vindt u de diverse tabs met informatie over de mensen in de kerkorganisatie.
B&O, kerkcafé, Kerk in de stad, ZWO en overzomeren vindt u onder Taak-en werkgroepen.

Het organisatieschema voor de Protestantse Gemeente Deventer vindt u hier.

Predikanten en pastoraat

Ds. Saar Hoogendijk

Predikant

Ds. Ingrid de Zwart

Predikant

Predikanten

Onze gemeente telt twee voorgangers:
ds. Ingrid de Zwart – sectie 4 t/m 10 *
ds. Saar Hoogendijk – sectie 11 t/17 *
Buitengebied sectie 18 is verdeeld over de predikanten.

(* Sectieindelingskaart zie deze kaart)

Spreekuren in de Lebuinuskerk, predikantenkamer
van 10.00-12.00 uur, tel. 614 986
woensdag: ds. Saar
vrijdag: ds. Ingrid (m.u.v. derde vrijdag in de maand)

ds. Ingrid de Zwart

tel. privé 0570 – 618 328
ma. t/m vr. 9.00-9.30 uur
ds.dezwart@pkn-deventer.nl
Werkdagen: maandag t/m vrijdag (behalve maandag na zondagsdienst)

ds. Saar Hoogendijk

tel. privé 0570 – 547 973
tel.: di t/m vrij 9.00-9.30 uur
ds.hoogendijk@pkn-deventer.nl
Werkdagen: maandag t/m vrijdag (behalve maandag na zondagsdienst)

Op de pagina downloads vindt u een historisch overzicht van alle predikanten sinds 1560 in de  Gereformeerde en Hervormde Kerken in Deventer.  De informatie is grotendeels afkomstig van de oude Lebuinus site van de heer Post. Helaas konden niet alle gegevens worden geverifieerd.

Zie ook deze website.

Ceciel Funnekotter

coördinator Meester Geertshuis

Het Meester Geertshuis

Een initiatief van de Deventer kerken, verenigd in het Oecumenisch Diaconaal Centrum Het Meester Geertshuis. Vroeger als het interkerkelijk informatie- en aandachtscentrum De Vijf in de Kleine Overstraat maar sinds 2008 onder dak in het pand van het Meester Geertshuis in de Assenstraat 20. Mevr. Ceciel Funnekotter is aangesteld als coördinator.

Ceciel: ‘Geen grand-café, maar een plek waar je plezier hebt. Een vrijplaats waar je elkaar kunt ontmoeten. In Utrecht heb ik samen met anderen interculturele maaltijden georganiseerd onder de noemer Maal en Verhaal. Zo’n thema kan je op het spoor brengen om mensen elkaar te laten ontmoeten. In dit geval zou bijvoorbeeld een Afghaanse vrouw kunnen laten zien hoe de keuken van haar moederland eruit ziet en hoe die smaakt, terwijl een Vietnamees gedichten uit zijn land reciteert.’ ’Laat duidelijk zijn: we zijn geen hulpverleners in de strikte zin van het woord.
We proberen zorg te geven, we proberen te zien wat er bij de ander op het spel staat, hoe het met hem/haar is. Daarbij blijven we zelf niet buiten schot. Je focust je op heel de persoon, terwijl je zelf ook in tel bent. Eigenlijk is het een menselijk-nabije benadering. We trachten de kracht van mensen te versterken, we proberen hen terug in hun kracht te brengen. Een kracht die al in hen aanwezig is, maar waar ze even niet bij kunnen. En daar kan ook doorverwijzing of bemiddeling naar instanties of hulpverlening bijhoren.’

Contactadres: info@meestergeertshuis.nl
www.meestergeertshuis.nl

  facebook meester geertshuis

meestergeertshuis

Arent Weevers

Studentenpredikant
06 40 29 16 19

Studentenpastoraat

Arent Weevers
tel. 06 – 40 29 16 19
studentenpastor@pkn-deventer.nl

Arent Weevers organiseert voor Saxion Hogeschool Deventer de Heart and Soul-activiteiten. Hij is theoloog, pastor en multimedia-kunstenaar. Hij publiceert over spiritualiteit en beeldende kunst en exposeert in het binnen-en buitenland. Je kan hem voor deelname aan één van de activiteiten of een persoonlijk gesprek benaderen.

Je vindt hem in het gebouw van Saxion aan de Handelskade 75, kamer AO.33. Een afspraak maken kan via 06 – 40 29 16 19.

Heart and Soul biedt cursussen aan op maat, al dan niet in het kader van een vrije keuzemodule. Daarnaast kunnen er multimediale tentoonstellingen, symposia, gespreks- en filmavonden en/of lezingen, en bezinningsweekenden worden gehouden.
De activiteiten hebben direct of indirect verband met de persoonlijke ontwikkeling en/of de beroepspraktijk van de studenten.
Spiritualiteit raakt alle terreinen van het leven, maar zit vaak verborgen onder de drukte van alle dag.

Heart and Soul gaat met jou op zoek naar jouw bezieling, jouw geestelijke bagage.

Datgene wat jou in beweging zet, de bron van je bestaan. Je stelt jezelf vragen als: Wat en wie inspireren me? Waar verlang ik naar? Waar verwonder ik me over? Wat geeft me moed en kracht? Wat raakt me? Wat maakt mijn leven zinvol?Vragen die je kunnen helpen zoeken naar wie je bent en de manier waarop jij in het leven wilt staan. Jouw innerlijke reis, jouw bestemming.

http://www.heartandsoul.nl/
http://www.studentenpastoraat-nederland.nl/

Pastoraat in de GGZ

Vacant

Bezoekadres: Brinkgreven, Nico Bolkesteinlaan 1 te Deventer.
Postadres: Postbus 5003, 7400 GC Deventer

Dimence GGZ, is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Midden Overijssel. De oudste wortels liggen in de binnenstad van Deventer waar aan het einde van de 15e eeuw het St. Elisabethsgasthuis werd opgericht voor de verzorging van de armen. Het meest bekend in Deventer is psychiatrisch ziekenhuis Brinkgreven. Daarnaast wordt in deze regio hulp geboden in Psychiatrisch Centrum Rielerenk, in voorzieningen voor beschermd wonen, bij het transmuraal team aan de Singel, in het dagactiviteitencentrum De Zandloper en op de biologische boerderij De Heihoeve in Lettele.

Als geestelijk verzorgers (RK en Protestant) staan wij open voor elke ontmoeting met de ander, dat betreft zowel de cliënten en hun familie, als ook de mens die direct betrokken is bij de zorg rond de cliënt. In het gesprek kan het gaan over allerlei vragen en gedachten die leven, bijvoorbeeld: ‘Waarom overkomt mij dit, wat heeft het leven nog voor zin? Waar vind ik steun en troost? Bestaat er wel een God? Wat heb ik nu aan mijn geloof’?
Op deze vragen zijn geen pasklare antwoorden te geven, maar al pratend hopen wij dat er misschien enige ruimte kan ontstaan waardoor u verder kunt. We proberen samen opzoek te gaan naar bronnen van kracht, naar een zinvolle levensweg.
Naast persoonlijke gesprekken vinden er ook ontmoetingen in de groep plaats waarin over de zin van het leven nagedacht wordt. Daarnaast zijn er ook kleine liturgische ontmoetingen in de groep.
Iedere zondagmorgen is er om 10 uur een oecumenische viering in de Elisabethskapel op Brinkgreven waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.

Wilt u meer weten over Dimence, zie www.dimence.nl

Pastoraat in woonzorgcentra

Ds. Anna van der Maas

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag.

(post)adres: Gerard van Swietenlaan 15, 7415 EN Deventer
Telefoon: 0570-633939
Email: pastor.vandermaas@pkn-deventer.nl

Anna van der Maas is als geestelijk verzorger verbonden aan de Carinova locaties Sint Jozef, het Ravelijn en Graaf Florishof in Deventer. Daarnaast biedt zij geestelijke begeleiding aan cliënten die zorg met behandeling ontvangen op Sparrenheuvel en Park Braband.

Opname in een woonzorgcentrum is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Door een lichamelijke en/of geestelijke aandoening is men aangewezen op intensieve zorg en begeleiding. Sommige cliënten worden tijdelijk opgenomen voor revalidatie. De geestelijk verzorger biedt cliënten van diverse levensbeschouwingen ondersteuning en begeleiding bij zingevingsvragen, levensvragen en ethische vragen, begeleiding in het omgaan met verlieservaringen en stervensbegeleiding.

Iedere zondag is er om 10.30 uur een kerkdienst in de grote zaal van het Sint Jozef. In deze diensten gaan afwisselend rooms-katholieke en protestantse voorgangers voor. Daarnaast is er op de dinsdagmorgen, op diverse locaties, een interactieve belevingsviering, die aansluit bij de beleving van mensen die dementerend zijn of cognitieve problemen hebben.

U kunt Anna van der Maas benaderen wanneer u vragen heeft over het omgaan met dementerende mensen. Naast haar werk als geestelijk verzorger is zij spreker bij uitvaarten.

www.carinova.nl

Kerkelijk bureau

Monique van Voorden

Kerkelijk bureau
(0570) 64 59 62

Het kerkelijk bureau wordt bemensd door Monique van Voorden. Op maandag, woensdag en vrijdag kunt u haar bereiken van 9 tot 12 uur ’s ochtends.
Telefoon (0570) 645 962. U kunt haar ook persoonlijk bezoeken in de Lebuinuskerk, ingang Kleine Poot 7.
Per mail: kerk.bureau@pkn-deventer.nl

Monique houdt het ledenbestand bij. Bij haar kunt u ook opgeven of u een abonnement wilt op de Wervel. Of als u geabonneerd wilt zijn op de digitale versie daarvan in plaats van de papieren uitgave.

Koster

Marco Heemskerk

Koster
0570-612548

Marco Heemskerk is onze koster. Beheerder en gastheer van de Grote of Lebuinuskerk.
Bij hem kunt u terecht met vragen rond alles wat met het gebouw te maken heeft.
Voor verhuur, voor reserveringen van evenementen etc. Zie daarvoor de pagina Verhuur.
En als koster is hij verantwoordelijk voor de logistiek rond de vieringen.

Marco is telefonisch te bereiken via (0570) 61 25 48. Als deze in gesprek is wordt u doorgeschakeld naar de voicemail of naar de mobiele telefoon. Dat geldt ook voor de momenten dat er geen bezetting is in de kerk.

Per mail bereikt u hem op koster@pkn-deventer.nl

Jeugdwerk

Heidi Schröder

Jeugdwerker

Jeugdwerker Heidi Schröder:
Als jeugdwerker van de Protestantse gemeente Deventer probeer ik contact te leggen met jongeren tussen de twaalf en achttien jaar. Samen met de taakgroep jeugd en vrijwilligers in het jeugdwerk worden er activiteiten voor deze groep bedacht en uitgevoerd, zoals de tienercatechese, de jeugdkerk en het jeugdkamp. Door gesprekken met jongeren (maar ook met de ouders en andere gemeenteleden) hoop ik inzicht te krijgen in hun wensen en behoeften en probeer ik hier op in te spelen. Ik vind het belangrijk dat jongeren zélf aan bod komen, dat zij zich in de gemeente gekend en gehoord voelen en dat de kerk ook voor hen een veilige en vertrouwde plek kan zijn om elkaar te ontmoeten. Heeft u of heb jij een vraag/opmerking over het jeugdwerk in de Lebuinuskerk of wil(t) u of jij eens in gesprek gaan? Mail dan naar jeugd@pkn-deventer.nl

Kinderoppas
Terwijl papa en/of mama naar de kerkdienst zijn wordt er ook voor de allerkleinsten goed gezorgd. Er is volop speelgoed aanwezig en de kinderen krijgen ranja en een koekje. Denk er aan even een schone luier mee te geven. Tijdens de collecte kunnen de kinderen opgehaald worden zodat ook zij de zegen meekrijgen. Voor kinderen van nul tot vier, elke zondag vanaf tien uur in een van de bijruimten van de Lebuinuskerk.
Contactpersonen: Brianne Geurtse. Taakgroep jeugd: Gijsbert Karens: mongijs@gmail.com

Kindernevendienst
Voor de schriftlezingen verlaten we de kerkzaal om in onze eigen ruimte de verhalen van die zondag te horen. Daarna is er een leuke activiteit die te maken heeft met het verhaal. We werken meestal in twee leeftijdsgroepen: vier tot zeven jaar en acht tot twaalf jaar
Elke zondag vanaf tien uur in een van de bijruimten van de Lebuinuskerk.
Contactpersoon taakgroep jeugd: Malene Commijs:  malenecommijs@hotmail.com

Jeugdkerk
De jongeren vieren met twee begeleiders een eigen dienst in hun jeugdhonk op zolder. Tijdens de jeugdkerk krijgen jongeren verschillende prikkelende thema’s aangeboden, meestal aan de hand van de lezing die die zondag op het rooster staat. We kennen twee groepen:
Jeugdkerk 1: jongeren van twaalf tot veertien jaar en
Jeugdkerk 2: jongeren van vijftien tot achttien jaar.We starten gezamenlijk op zondag 7 oktober a.s, daarna:
groep 1 elke derde zondag van de maand in de consistorie en
groep 2 elke eerste zondag van de maand om tien uur in het jeugdhonk op zolder.
Contactpersoon taakgroep jeugd: Wilma Nijland-Lambers: wlambers@gmail.com groep 2 ook Karin van Lohuizen: karinvanlohuizen@hotmail.com

Snuffelcatechese
Op de snuffelcatechese kom je een heleboel te weten over de kerk, avondmaal en doop en de bijbel. Iedere bijeenkomst duurt een uur. Er zijn steeds twee of drie donderdagavonden achter elkaar rond één onderwerp. Daarna is er een week vrij en dan volgen er weer drie donderdagavonden over een volgend onderwerp, dan weer een week vrij, enz. In het uur waarin we bij elkaar zijn leer je niet alleen heel veel, het is ook heel gezellig: je ontmoet er altijd kinderen van je eigen leeftijd.
Voor alle jongeren tussen acht en tien jaar van onze Prot. gemeente. Vanaf 11 oktober vijf blokjes van steeds twee of drie donderdagavonden van zeven tot acht.

Basiscatechese
Op de basiscatechese kom je een heleboel te weten over de kerk, de kerkdienst, het geloof en de gemeente. Iedere bijeenkomst duurt een uur. Er zijn steeds drie donderdagavonden achter elkaar rond één onderwerp. Daarna is er een week vrij en dan volgen er weer drie donderdagavonden over een volgend onderwerp, dan weer een week vrij, enz. In het uur waarin we bij elkaar zijn leer je niet alleen heel veel, het is ook heel gezellig: je ontmoet er altijd jongeren van je eigen leeftijd.
Voor alle jongeren tussen tien en twaalf jaar van de Prot. gemeente te Deventer. Vanaf 10 oktober tot Pasen, steeds blokjes van drie of vier woensdagavonden. We beginnen de eerste keer om zeven uur.

Tienercatechese
Op tienercatechese ontmoet je andere jongeren van jouw leeftijd om samen over het geloof te praten, en om te werken aan een goed doel, waarmee je wat doet voor andere mensen. Want geloven is niet alleen praten , maar ook doen! We werken samen aan een diaconaal project.
Voor alle jongeren tussen de twaalf en veertien jaar van de Prot. gemeente. Vanaf 1o oktober steeds drie woensdagavonden van zeven tot acht of van acht tot negen uur. De eerste keer om zeven uur.

De catechesegroepen komen samen in een bijgebouw van de Lebuinuskerk, ingang Kleine Poot 7.
Contactpersonen: ds.Ingrid de Zwart en taakgroep jeugd: Anne Visser annevisser83@gmail.com

Jeugdouderling
Anne Visser
Wendelien Moorlag
Monique Arends

Jeugddiaken
Wilma Lambers

Contactpersoon Kinderoppas

Brianne Geurtse

Kindernevendienstleiding
Paul Timmerman
Betty Broekhuis
Geke v.d. Horst
Wilma Lambers
Malene Commijs
Reinhardt Crommelin
Thea Kingma
Margriet Stok
Marianne van Oene ( invalster)
Marielle Edelenbos

Jeugdkerk
Karin van Lohuizen

 facebook.com/JeugdkerkPGD 

Organisten en cantorij

Organisten
De huidige cantor-organist van de Grote of Lebuinuskerk is Kirstin Gramlich.
Teus de Mik is de tweede organist van de Protestantse Gemeente Deventer.

Een lange rij van organisten heeft in de loop der eeuwen het Holtgräve-orgel en zijn voorgangers bespeeld.
Jan Kleinbussink nam in september 2013 afscheid na 43 jaar als organist aan de Lebuinus verbonden te zijn geweest.
1551 – Swibbert van Keysersweert
1574 – Gerrit Swybberts
1581 – 1591 Peter Panes
1591 – 1617 Wilhelm Kuyt (Weinichman)
1617 – 1625 Claude Bernard
1625 – 1667 Lucas van Lenninck
1667 – 1684 Georg Berff
1684 – 1732 Wessel Labare
1732 – 1771 Joseph Wilhelm Ernst Böhler
1771 – 1803 Johan Cristoffer Böhler
1803 – 1807 Cornelis Berghuys
1807 – 1808 Jan Willem Brandenburg
1808 – 1840 Jan van Tright
1840 – 1890 Cornelis Alijander Brands Buys
1890 – 1922 Johan Wilhelm Wensink
1922 – 1970 Arie van Opstal
1970 – 2013 Jan Willem Kleinbussink
In de kerk zijn CD’s met de muziek van het Holtgräve orgel verkrijgbaar à € 10,00 en € 16,00.

De Lebuinuscantorij

cantorijDe Lebuinuscantorij bestaat uit een twintigtal enthousiaste amateurzangers en staat onder leiding van cantor-organist Kirstin Gramlich.
Ze zingt één keer per maand in de zondagse viering en daarnaast op kerkelijke hoogtijdagen en stelt zich steeds in dienst van de liturgische context. Het repertoire bestrijkt behalve liturgische gezangen een aanzienlijk deel van de koorliteratuur. Naast werken uit de renaissance, barok en romantiek worden moderne onbekende werken in vreemde talen niet geschuwd. De lofzang van de Heer kent immers elke taal.

De hoogtepunten van het kerkelijk jaar – Kerst en Pasen – zijn voor de Lebuinuscantorij steeds weer momenten waarop ze de rijke schat van de geestelijke muziek aan bijzonder veel mensen mogen laten horen. Zo’n achthonderd bezoekers komen naar de Grote of Lebuinuskerk om te vieren in deze prachtige ruimte met prachtige muziek. Vaak worden er grootschaligere werken van Bach, Monteverdi, Schütz maar ook Britten uitgevoerd, soms met  begeleiding van een professioneel instrumentaal ensemble en solisten.

In het jaar 2017 zal in Deventer bijzonder aandacht worden besteed aan het 500-jarige jubileum van de reformatie. De stad zit immers op de ‘Stationenweg’ van twaalf Europese steden waar in het verleden mijlpalen voor de reformatie werden genomen. De Lebuinuscantorij gaat daarom een uitwisseling aan met het Collegium Vocale aan de Dom te Worms/Duitsland, eveneens een belangrijke reformatiestad. De koren zullen tijdens de Wormser Kulturnacht en de Open Monumentendag 2017 te horen zijn in Worms en Deventer.

Naast deze muzikale uitdagingen levert de Lebuinuscantorij een essentiële bijdrage aan de gemeentezang waarin het koor de gemeente voorgaat. Het nieuwe Liedboek levert een grote schat aan vertrouwde en nieuwe liederen. Het levend houden van de lofzang voor de Eeuwige en de verdieping van de verkondiging door koormuziek zijn belangrijke doelen van de cantorij.

Interesse om mee te zingen?
Heb je een geschoolde stem en ruime koorervaring en houd je ervan om diepgravend met muziek aan de slag te gaan? Misschien is de Lebuinuscantorij dan iets voor jou! Op dit moment is in alle stemgroepen plaats voor nieuwe leden. Met name sopranen zijn heel welkom.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met cantor-organist Kirstin Gramlich: organist@pkn-deventer.nl of (06) 42496414

Gerepeteerd wordt twee keer voorafgaand aan een dienst, op vrijdagavond en zaterdagmiddag. Een zorgvuldige voorbereiding van noten en tekst middels midifiles wordt zeer op prijs gesteld. Na een of twee keer deelnemen wordt door de dirigent een stemtest afgenomen.

 

Liedboekcantorij

Dit koor is ontstaan uit bestaande koren, na de samenvoeging van de wijkgemeentes uit drie kerkgebouwen. Het koor heeft alle mogelijkheden voor enthousiaste zangers en zangeressen, die graag mee willen zingen. Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van de stemmen en het gehoor. Een geschoolde stem is niet direct een eerste vereiste. Naast het plezier in zingen, is er ook ruimte voor ontmoeting; vanaf 19.30 uur is een ieder hartelijk welkom voor een kopje koffie of thee.
Wij nodigen u graag uit om te komen kijken en meezingen op onze wekelijkse oefenavond.

Doelstelling: het koor ondersteunt de gemeente bij het zingen van liederen uit het nieuwe liedboek.

Optredens: het koor streeft ernaar om minimaal één keer per zes weken de gemeente te ondersteunen bij de zondagse viering.

Repertoire: naast het instuderen van veel meerstemmige Nederlandse liederen, is er ook ruimte 0m liederen in het Engels, Duits, Frans of andere talen te zingen.

Leiding en samenstelling: het koor staat onder leiding van een zeer enthousiaste dirigent, Miranda Stevels. Het koor bestaat momenteel uit 27 leden.

Repetitieavond: wekelijks op dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur in Het Open Hof, Karel de Grotelaan te Deventer. (Gratis parkeergelegenheid.)
Aanmelden kan bij:
Ben Draaijer          tel. 643346
Fenny Borger        tel. 635419
Ida Smeijers          tel. 789822
Tonny Scholten    tel. 635100

Kerkenraad

De taak van de Kerkenraad is het treffen van voorzieningen ten behoeve van de gemeente in haar geheel, de afstemming van beleid tussen de wijken onderling, de communicatie naar de gemeente in onderlinge samenhang, de bevordering van de oecumene en andere zaken de wijken overstijgende.

De samenstelling van de Kerkenraad is (per oktober 2016):

Moderamen (Dagelijks Bestuur)
Tiemen van der Kolk (voorzitter)
Bernd IJspeert (scriba)
Heero Meerveld
Kleis Oenema
ds. Saar Hoogendijk
Aliejenne Beumer (vice-voorzitter)

Leden van de Kleine Kerkenraad
(naast de leden van het Moderamen):
mail scriba: kerkenraad@pkn-deventer.nl
Tiemen v/d Kolk
Kleis Oenema
Heero Meerveld
Bernd IJspeert
ds. Ingrid de Zwart
ds. Saar Hoogendijk
Wilma Nijland
Jan van Barneveld
Aliejenne Beumer

Leden van de Kerkenraad (alle ambtsdragers)

(naast de leden van het moderamen en de Kleine Kerkenraad)
Anneke Smits
Joke Kappert
Eric de Ridder
Bernard van Leeuwen
Henk van Koeveringe
Martin van der Velden
Dick Beekman
Betty Broekhuis
Ankie Bakker
Malene Commijs
Simone Pieters
Herma van den Belt-Wiersma

Diaconie

Henk-Jan Gosseling

Diaconaal werker
06 46166193

Diaconie 

De Diaconie van de PGD vindt het van essentieel belang aanwezig te zijn in de Deventer gemeenschap. Maar ook nationale en internationale projecten krijgen onze aandacht. Ze wil, vanuit haar Christelijke inspiratie, actief bijdragen aan een betere samenleving en gesprekspartner zijn om het visioen van vrede en gerechtigheid inhoud te geven. Met aandacht en zorg, met raad en daad wil ze fungeren als de handen en voeten van de kerk. Voor gemeenteleden, maar ook voor niet gemeenteleden. Daarnaast wil ze de Protestantse gemeente inspireren tot het zijn van een diaconale gemeente, die zichzelf dienstbaar en blijmoedig opstelt voor mensen die hulp nodig hebben.

Voorzitter
Heero Meerveld

Secretaris
Joke Kappert

Penningmeester
Eric de Ridder

Overige diakenen
Simone Pieters
Anneke Smits
Wilma Nijland
Martin van der Velden

Diaconaal werker
Henk-Jan Gosseling

contactadres diaconie: diaconie@pkn-deventer.nl
mail diaconaal werker: diac.werker@pkn-deventer.nl

Bankrekening: NL23 RABO 0377 7129 57

Voor het werkplan en het beleidsplan van de Diaconie zie de pagina downloads.

Activiteiten
Naast de ambtelijke aanwezigheid in kerkdiensten, dienst bij het avondmaal, het inzamelen en besteden van gaven en het participeren in vergaderingen van de Kerkenraad, houdt de Diaconie zich bezig met veel andere zaken. Daartoe subsidieert en werkt ze samen met het Meester Geertshuis en heeft ze contacten met andere kerkelijke en maatschappelijke organisaties.
Naast de hieronder genoemde projecten/activiteiten kennen we ‘Kerk in de stad’. Zie daarvoor de tab ‘Taak- en werkgroepen’.

• Omzien naar Elkaar
Geeft daadwerkelijke hulp en zonodig financiële steun aan hen die dat nodig hebben en biedt een gratis vakantiefaciliteit (stacaravan op camping in Epe) aan mensen die zelf geen vakantie kunnen betalen. De commissie participeert in het Diaconaal Café, het project Budgetcoach, de Kerstpakkettenactie van de gezamenlijke kerken en subsidieert het Meester Geertshuis en de daklozenopvang in de Manegestraat.

• Diaconie in Kerk en Stad
Wil de Diaconie zichtbaar en betekenisvol aanwezig laten zijn in de kerk en in de samenleving, o.a. door speciale diensten, vastenmaaltijden, jeugddiaconaat, publiciteit (kerkblad en internet), Kerst- en Paasgroeten, lezingen en avonden voor Bezinning en Ontmoeting.

• ZWO (Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking)
Deze zelfstandige, aan de Diaconie gelieerde, commissie heeft als doel het werk van Kerk in Actie uit te dragen in de Protestantse Gemeente Deventer en gemeenteleden hiervoor enthousiast te maken.

ZwerfKerk
De ‘ZwerfKerk’ is een initiatief van mensen uit Deventer kerken en  het Meester Geertshuis. Wij willen contacten leggen met mensen in de stad, door samen een schilderij te maken op de wand van de ZwerfKerk (een caravan). Dit onder het genot van een gratis kop soep of een kop koffie. Iedereen is welkom. De caravan staat geparkeerd aan de zijkant van de Waag, tegenover de bibliotheek. Of in Keizerslanden. In principe staan we op de Brink op de tweede donderdag van de maand, van 12.00 tot 14.00 uur. Waar en wanneer wij aanwezig zijn leest u in de Wervel. Of op facebook: https://www.facebook.com/diaconiedeventer

• Zichtbaar in Keizerslanden
Alweer geruime tijd geleden vond de laatste dienst in Het Open Hof in Keizerslanden plaats. Toch wil onze kerk juist ook in die wijk zichtbaar blijven. Een werkgroep met o.a. ds. Saar Hoogendijk denkt na over hoe we dat kunnen doen. De theatervoorstelling De Omdenkers was een eerste activiteit. En er zijn plannen voor een fotoproject voor bewoners, onder de naam Zichtbaar in Keizerslanden. De ZwerfKerk (zie onder) zal hier ook een rol in spelen.

• Stacaravan Epe
Zo’n vijftig mensen (vijftien huishoudens) hebben dit jaar een gratis vakantie doorgebracht in de stacaravan van de diaconie. De caravan staat op camping de Jagerstee in Epe, en is bedoeld voor mensen die om wat voor reden dan ook niet op vakantie kunnen. De vermelding van deze vakantiemogelijkheid in de Gratis-bijna-voor-niks-gids heeft geleid tot meer aanvragen dan voorgaande jaren.

• Meester Geertshuis
Vanuit de Protestantse Gemeente Deventer wordt het Meester Geertshuis (MGH) gezien als een diaconale plek bij uitstek. Onze kerk steunt het MGH dan ook volop, zowel financieel als via kerkleden die als vrijwilliger werken in het MGH. De diaconaal werker heeft zijn werkplek in het MGH, en werkt steeds meer samen met de coördinator van het MGH, Ceciel Funnekotter. Verschillende activiteiten waarbij de Diaconie betrokken is, vinden plaats in dit huis aan de Assenstraat.

Diaconaal café
Het diaconaal café  is een trefpunt voor diakenen en andere geïnteresseerden uit alle kerken in Deventer. Initiatiefnemers hiervan zijn de diaconaal werker van onze gemeente en de coördinator van het Meester Geertshuis. Driemaal per jaar vindt het diaconaal café plaats, op wisselende locaties. Elke keer staat een thema centraal en is er ruimte voor het delen van nieuws en ontwikkelingen.

• Vastenmaaltijden
Al een aantal jaren verzorgt de diaconie van de Protestantse Kerk in Deventer in de vastentijd, de weken voor het Paasfeest, elke woensdag een zo geheten vastenmaaltijd.
Het is een maaltijd waarbij de ontmoeting centraal staat maar we tegelijkertijd stilstaan bij onze eigen situatie.
We realiseren ons hoe belangrijk het is om ‘samen te delen’. De opbrengst van de maaltijden is bestemd voor de Voedselbank Deventer.

Kerstpakkettenactie
Jaarlijks worden er door de Stichting Kerstpakketten bezorgd bij mensen met een minimuminkomen (of minder). Een actie van de gezamenlijke kerken waar ook onze Diaconie aan mee doet.

• Magistraatvieringen
Dit najaar worden de magistraatvieringen hervat. Dit zijn laagdrempelige vieringen in de magistraatskapel van de Lebuinuskerk, bedoeld voor zoekers en vinders, voor mensen van straat en kerk. Er is ruimte voor stilte, tekst, gesprek, gebed en dans. Na afloop drinken we wat en is er gelegenheid voor ontmoeting.Op 28 september, 26 oktober en 30 november 2014, van 15.00 uur tot 15.45 uur.

• Zelfhulpgroep voor mensen met depressieve klachten
In september 2014 ging een zelfhulpgroep voor mensen met depressieve klachten van start in het Meester Geertshuis. De begeleiding is in handen van Marianne Roosdorp, in samenwerking met Henk-Jan Gosseling. Deelnemers kunnen hun gevoelens uiten, en ervaren dat zij hier niet alleen in staan. Bij voldoende belangstelling zal op een later tijdstip een tweede groep van start gaan. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Marianne Roosdorp, E. marianneroosdorp@gmail.com Tel. 0570-645951.

• Gratis-bijna-voor-niks-gids
De diaconie geeft de Gratis-bijna-voor-niks- gids uit, in samenwerking met de Wijkwinkel en de werkgroep Arme kant van Deventer. De gids bevat tal van tips voor mensen met een smalle beurs. Hij is af te halen op 33 plekken in de stad, zoals bibliotheken en wijkwinkels, zorgcentra, buurtcentra, enz.

• Werkgroep Arme Kant van Deventer
De Arme Kant van Deventer is een groep die maandelijks bijeenkomt in het Meester Geertshuis. De deelnemers zijn mensen die leven van een minimuminkomen of een uitkering. Er is aandacht voor ontmoeting, uitwisseling van ervaringen, en we praten over politieke ontwikkelingen. Zo bespraken we onlangs de maatregelen van het nieuwe kabinet, en wat deze betekenen voor mensen in armoede.De groep komt ongeveer eens per maand bijeen, op vrijdag om 19.30 in het Meester Geertshuis. Iedereen is welkom, die belangstelling heeft voor bovengenoemde onderwerpen. Deelname is gratis. Tevens is er elke maand een ‘smalle beurs inloopavond’ in speeltuinvereniging de IJssel. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten in een gezellige sfeer.

 Facebookpagina Diaconie: facebook.com/diaconiedeventer

Beheer en Financiën

Ook een kerk is een organisatie die financieel goed beheerd hoort te worden.
Binnen de Protestantse Gemeente Deventer is er het College van Kerkrentmeesters dat zorg draagt voor een goed verloop rond alle aspecten die te maken hebben met de inrichting en de exploitatie van de kerk.
Financiële stukken kunt u downloaden van de archiefpagina.

Het College van Kerkrentmeesters houdt zich bezig met het financieel beheer van de gemeente. Aan de orde komen zaken rond de inrichting van de kerken, de verhuur, restauraties enz. Daar hoort ook het onderhoud van de gebouwen bij.
Maar ook treedt zij op als werkgever voor personeel in dienst op arbeidsovereenkomst.

Aan het College van Kerkrentmeesters zijn commissies toegevoegd, die belast zijn met de dagelijkse gang van zaken in de kerkgebouwen. Het College van Kerkrentmeesters blijft echter eindverantwoordelijk voor de activiteiten van deze commissies.
De kerkrentmeesters, voorzover deze ambtsdragers zijn, hebben zitting in de Kerkenraad.

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Deventer (CvK)

Voorzitter
Kleis Oenema cvk-vz@pkn-deventer.nl

Administrerend kerkrentmeester / penningmeester
Bernard van Leeuwen cvk-adm@pkn-deventer

Secretaris
Jan van Barneveld cvk@pkn-deventer.nl

Leden

Henk van Koeveringe
Dick Beekman

Voor het dagelijks beheer is er, naast de activiteiten van de koster/beheerder, een Beheerscommissie ingesteld.
Deze commissie is, in samenwerking met de koster/beheerder, belast met de uitvoering van de regeling omtrent de verhuur alsmede het beheer en het onderhoud van het gebouw.
De Beheerscommissie ressorteert organisatorisch onder het College van Kerkrentmeesters.
Indien u met de Commissie contact wilt opnemen, kunt u dit ook doen via de koster/beheerders.

Beheerscommissie 

Voorzitter
Jan de Goede
Leden
Agnes Lammerts
Henk van Koeveringe

Financiële administratie

Bankrekeningnummers:

voor kerkelijke bijdragen/collectes/giften kerk
NL13 INGB 0000 8727 86
diaconie
NL03 RABO 0377 7129 57
wijkkas
NL23 INGB 0006 7299 51

Mailcontact:
Voor mail over giften en bijdragen: kerk.bureau@pkn-deventer.nl

Actie Kerkbalans

Onder de naam ‘Kerkbalans’ doen sinds 1973 vijf Nederlandse kerken ieder jaar een beroep op hun leden voor een financiële bijdrage ten behoeve van de plaatselijke parochie, gemeente en kerk.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de: Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, Protestantse Kerk in Nederland, Oud-Katholieke Kerk van Nederland, Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Uitgebreide informatie vindt u hier.

Legaten en overige schenkingen
Er zijn diverse vormen om een geldbedrag of goederen na te laten of te schenken aan de Kerk. Wilt u hierover meer informatie dan kunt u contact opnemen met de Diaconie.

Taak- en werkgroepen

Kerkcafé

Al enkele jaren wordt er binnen onze kerk een kerkcafé georganiseerd. Aanvankelijk op vrijdagmiddag, maar inmiddels een vast item op de laatste zondagmiddag van de maand. (Uitgezonderd de vakanties.)

Tot nu toe zijn we er in geslaagd elke keer een boeiende spreker te vinden. De formule is simpel maar doeltreffend: we beginnen met een kop koffie of thee, dan gaan we naar de Magistraatskapel waar een vraaggesprek plaatstvindt. Tot dit seizoen was Martin Walton onze vaste gespreksvoerder, maar gezien zijn verhuizing in de herfst wordt dat het volgende seizoen iemand anders. Wie dat wordt hoort u tijdig.

De gasten komen uit heel verschillende hoeken. uit het bedrijfsleven, op het vlak van cultuur of wetenschap. Heeft u suggesties dan horen we dat ook graag.
U vindt het programma voor het lopende jaar op de pagina downloads, in de Wervel en in de agenda.

Hans van Olst
Contactadres: kerkcafe@pkn-deventer.nl

Kerk in de Stad

Kerk in de Stad wil de Diaconie zichtbaar en betekenisvol aanwezig laten zijn in de kerk en in de samenleving, door o.a. speciale diensten, vastenmaaltijden, jeugddiaconaat, publiciteit (Kerkblad en Internet), Kerst- en Paasgroeten, lezingen en avonden voor Bezinning en Ontmoeting.

Werkgroep ZWO
(Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking)

Heeft als doel het werk van Kerk in Actie uit te dragen in de Protestantse Gemeente Deventer en gemeenteleden hiervoor enthousiast te maken. Op grond van persoonlijke voorkeur/belangstelling kunnen nieuwe diakenen participeren in één of meer genoemde commissies. Ook kunnen ze zitting nemen in de Kerkenraad. ZWO heeft banden met bestaande groepen uit de samenleving. Een daarvan is Amnesty International.

Iedere tweede zondag van de maand, m.u.v. de maanden juli en augustus, liggen er na afloop van de diensten brieven klaar die door bezoekers verzonden kunnen worden.

De collectes, o.a. voor onderwijsprojecten, geven onze naasten een hoopvol toekomstperspectief.

Contact: ……

Werkgroep Overzomeren

Het project Overzomeren wordt gedragen door een gevarieerde groep mensen. De groep komt voort uit de groep ‘Bootreis’; deze groep regelde een paar jaar geleden in de zomervakantie een bootreis op de IJssel voor degenen in onze gemeente die ’s zomers niet op vakantie konden gaan.
Inmiddels is het een uitgebreid wisselend programma voor de maanden juli en augustus.

We proberen de activiteiten zoveel mogelijk gratis aan te bieden. Om dat te kunnen bekostigen worden in het voorjaar spullen verkocht in de ‘overzomerenkraam’ in de kerk. Hier koopt u wisselende artikelen, variërend van zelfgemaakte vruchtensiroop tot handgemaakte poppetjes, boeken en diverse cadeauartikelen voor een schappelijke prijs. Zo snijdt het mes aan twee kanten!

Vrijwilligers

De kerk kan niet zonder de inzet van vele vrijwilligers!
In de Grote Kerk zijn ze bijvoorbeeld actief in het winkeltje en geven ze informatie over het prachtige gebouw.
Daar verzorgen ze ook de kaartverkoop voor de beklimming van de toren en zorgen ze voor de catering tijdens evenementen en het schenken van koffie en thee bij diverse gelegenheden. In de regel zijn ze overdag aanwezig van 11-2 uur en van 2-5  uur.

Maar we kennen ook vrijwilligers die actief zijn als chauffeur, of als kerkbladbezorger. Als redacteur voor het kerkblad, als contactpersoon, of als deelnemer binnen allerlei taakgroepen.

Wilt u ook als vrijwilliger u inzetten? Graag! Er is altijd behoefte aan meer mensen die hun steentje bij willen dragen. Dat kan op verschillende terreinen. En met een wisselende frequentie.
Voor het winkeltje vragen we een minimale beschikbaarheid van één maal per twee weken een ‘dienst’ van drie uur.

Heeft u belangstelling meldt u dat dan alstublieft bij één van de aanwezige vrijwilligers of bij de koster of stuurt u een mail naar info@pkn-deventer.nl

Sectie-indeling

sectie-indeling

Sectie indeling