Zondag 22 februari van 16.30 tot 17.30 uur Kerkcafe
Gast: Johan Grobbée: een leven vol van besturen
Johan Grobbée: geboren in Dalfsen, wonende te Deventer, studeerde economie in Utrecht, is gepensioneerd hoofddirecteur/lid van de Raad van Bestuur van de SVB en had in zijn portefeuille financiële -, economische zaken en algemeen beheer.
Tot voor kort maakte hij deel uit van het bestuur van de Radboud Universiteit en het UMC te Nijmegen. Was lid van de SER en lid van de Raad van Toezicht van twee GGZ instellingen. Was ook voorzitter van de Deventer IJsclub. Huidige werkzaamheden zijn: lid van de toetsingscommissie gezondheidsgegevens, Verbond van Verzekeraars en KNMG.
Hij is voorzitter van het exploitatiebestuur van het Geert Groote Huis, vicevoorzitter RK parochie H. Lebuinus in zuidwest Salland en betrokken bij de sluiting van een aantal RK kerken. Onlangs kon u in de Stentor een interview met hem lezen. Tevens voorzitter van het sectiebestuur hardrijden van de KNSB en van de geschillen- commissie FNV. Hij wordt geïnterviewd door Käthy Meijer.

Top
Follow us: