Groothuisbezoek

De Groothuisbezoekontmoetingen zijn weer van start gegaan. In de Wervel leest u daar alles over. U bent in elk geval allen hartelijk welkom. Op de balie liggen opgaveformulieren met een korte beschrijving van deze ontmoetingen. Bij de koffiebalie staat ook een doos waar u uw ingevulde formulier kunt deponeren.
Naast de genoemde data op het opgaveformulier zijn er ook bijeenkomsten op de ochtend van 27 november en de avond van 2 december. Een hartelijke groet van predikanten, sectieteams en Taakgroep Pastoraat.

Top
Follow us: