Gedenk een geliefde overledene
op ‘de zaterdag voor alle zielen’,

Morgen: 31 Oktober in de Grote of Lebuinuskerk 11.00 – 19.00 uur.
Niemand vergeet een dierbare overledene. Of het nu kort geleden of jaren terug is, velen onthouden de sterfdag van een geliefde. Mensen met een religieuze binding hebben daarvoor gezamenlijke rituelen op Allerzielen (2 nov.) of op Eeuwigheidszondag (de laatste zondag voor advent, dit jaar 22 november). Maar ook voor wie niet bij een kerk is aangesloten of liever een andere vorm zoekt om te gedenken is het fijn om alleen of met anderen stil te staan bij degenen die we moeten missen.
Waar kan dat beter dan in de ruimte van onze eeuwenoude Lebuinuskerk? Daarom staat de kerk op zaterdag 31 oktober van 11.00 u. tot 19.00 open voor iedereen die iemand wil gedenken. Er is gelegenheid om ergens in de grote ruimte een plaats uit te kiezen om een kaarsje aan te steken, even te zitten en te mijmeren, wat te lezen aan de leestafel of iets in een gedenkboek te schrijven. Zoekt u een luisterend oor; ook daarvoor zijn mensen aanwezig!
Het is stil in de kerk, op enkele tijdstippen na:
om 12.00 u.-13.00 u: MagistSTRAAT-viering i.s.m. het Mr. Geertshuis, o.l.v. Henk-Jan Gosseling: een laagdrempelige viering waarin verdriet en hoop een plaats krijgen, vertolkt in o.a liederen, muziek en gebeden;
om 15.00 u -16.00 u. : Lebuinusconcert door Kirstin Gramlich op het Holtgräve-orgel, met muziek van Sweelinck, Bach, Reger, Pärt en improvisaties over twee gedichten;
om 16.30 u., 17.30 u. en 18.30.: kort meditatief moment met poëzie en fluitspel door Wilma Nijland-Lambers.
Ingang Grote Kerkhof onder de toren, toegang gratis, voor kaarsen wordt een kleine vrijwillige bijdrage gevraagd.

Top
Follow us: