Vanmiddag is in de zijbeuk van de kerk de expositie geopend over WO2 en de Lebuinuskerk. Er zijn o.a. foto’s te zien van de herdenking van de Twentolslachtoffers en van de bevrijding. Verder zijn er persoonlijke herinneringen opgetekend, is een verslag te lezen van de eerste bijeenkomst van de kerkvoogden en is er een bijzonder verslag van de torenwachters. 

   
           

CategoryNieuws
Top
Follow us: