Contactgegevens

Zie ook www.pkn-deventer.nl/kerkenwerk

Contact en bezoekgegevens

Bezoek en direct contact

Koster Marco Heemskerk

0570 612 548

koster@pkn-deventer.nl

Bezoek:
Grote of Lebuinuskerk
Bezoekersingang:
Westportaal naast de toren, Grote Kerkhof
Voor de navigatieapparatuur:
Grote Kerkhof 38
7411KV Deventer

Postadres:
Postbus 425,
7400 AK Deventer

Leveranciers:
Kleine Poot 7
7411 PE Deventer

Openingstijden voor bezoekers:
voorjaar en zomer: 1-4 t/m 31-10: 11-17 uur
herfst en winter: 1-11 t/m 31-3: 11-16 uur

E-maillijst

Op deze pagina vindt u de e-mailadressen die binnen de PGD circuleren

Algemeen
algemeen mailadres voor informatie over de PGD en
de Grote of Lebuinuskerk:
info@pkn-deventer.nl
koster van de Grote of Lebuinuskerk:
koster@pkn-deventer.nl

Gemeenteorganisatie
kerkelijke bureau, ledenadministratie etc.:
kerk.bureau@pkn-deventer.nl
financiële administratie:
geld@pkn-deventer.nl
administratie bijdragen en giften:
bijdragen@pkn-deventer.nl
jeugdwerker Heidi Schröder:
jeugd@pkn-deventer.nl
cantor organist Kirstin Gramlich:
organist@pkn-deventer.nl
diaconaal werker Henk-Jan Gosseling:
diac.werker@pkn-deventer.nl

Predikanten
ds. Saar Hoogendijk
ds.hoogendijk@pkn-deventer.nl 
ds. Ingrid de Zwart:
ds.dezwart@pkn-deventer.nl 
verpleeghuis pastoraat:
pastor.vandermaas@pkn-deventer.nl 
ds. Weevers Saxion:
studentenpastor@pkn-deventer.nl

Kerkenraad en commissies
secretaris Kerkenraad:
AK@pkn-deventer.nl
secretaris Diaconie:
diaconie@pkn-deventer.nl
voorzitter college van kerkrentmeesters:
cvk-vz@pkn-deventer.nl
beheerscommissie college van kerkrentmeesters:
cvk-beheer@pkn-deventer
administrerend kerkrentmeester:
cvk-adm@pkn-deventer.nl
werkgroep bezinning en ontmoeting:
werkgroepBO@pkn-deventer.nl
voor de taakgroep ZWO:
zwo@pkn-deventer.nl

Media
voor het aanleveren van kopij voor de Wervel:
kerkblad@pkn-deventer.nl
voor het aanleveren van advertenties en foto’s:
wervel@pkn-deventer.nl
voor het aanleveren van kopij voor de zondagsbrief:

zondagsbrief@pkn-deventer.nl
voor contact met de webmaster van deze website:
webmaster@pkn-deventer.nl
voor het aanleveren van kopij voor de agenda op de website:
agenda@pkn-deventer.nl

Overig
stichting vrienden van de lebuinuskerk:
vriendenlebuinus@pkn-deventer.nl
voor contact en verhuur kerstmarkt:
kerstmarkt@pkn-deventer.nl
voor halen en brengen naar de kerk:
vervoer@pkn-deventer.nl
Verhuur Lebuinuskerk:
koster@pkn-deventer.nl
Open Hof (verhuur):
kosteropenhof@pkn-deventer.nl
Van Vlotenhof (verhuur):
info@vanvlotenhof.nl

Contactformulier

Naam (verplicht veld)

Mailadres (verplicht veld)

Tel.nr.

Onderwerp

Vraag of opmerking

klik op de verzendknop svp.

Toren

Openingstijden Lebuinustoren 2016

’s middags van 13-16 uur:
Iedere zaterdag in mei t/m september

en ook van ma-za in de vakanties:

voorjaarsvakantie        25/4 t/m 6/5
zomervakantie             11/7 t/m 2/9
herfstvakantie              17/10 t/m 28/10

Extra openingstijden toren

zondag 10 juli Deventer op Stelten 12.00u.-17.00u.
zondag 7 augustus Boekenmarktzondag 12.00 – 17.00u.
zondag 11 september open Monumentendag (gratis) 12.00-17.00u.

Entree toren
€ 2.50 volwassenen
€ 1.00 t/m 12 jaar

Kaartjes bij de infobalie in de kerk.