Basiscursus ‘ABC van het geloof’

Oude woorden nieuw verstaan

Het christelijk geloof kent vele woorden en begrippen waar moderne mensen zich vaak niet veel meer bij kunnen voorstellen. Woorden als ‘genade’, ‘bevrijding’ , ‘vergeving’ en ‘Kyrië en Gloria’. Ze hebben met God te maken en met Jezus. Maar wie is God eigenlijk? En dat Jezus de Zoon van God genoemd wordt, wat moeten we ons daarbij voorstellen? En dan die verhalen over zijn geboorte, en nog moeilijker, over zijn opstanding? En wat doen we als we avondmaal vieren? En de doop, wat betekent die eigenlijk? Wie dit soort vragen herkent en er antwoorden op zoekt is hartelijk welkom bij deze cursus van zes avonden. Het ABC van het geloof komt daarin aan de orde. We richten ons daarbij zowel op mensen die allang voluit meedoen in de gemeente als op degenen die zich nieuw aanmelden en nieuwsgierig zijn, of willen peilen of de kerk wat voor ze is. Aan het eind van de cursus, met Pasen is er voor die laatste groep de mogelijkheid om belijdenis te doen.

Leiding: bijeenkomsten 1, 2 en 3: ds. Ingrid de Zwart,
bijeenkomsten 4, 5 en 6: ds. Saar Hoogendijk.

Op maandag 2 november, 16 november, 30 november,
18 januari, 1 februari en 22 februari van 20.00 -22.00 uur.
In de Lebuinuskerk, ingang Kleine Poot 7.
Graag aanmelden bij een van de predikanten.

Top
Follow us: