slide=nekkentrekkers

Onze nieuwe site is live, zie http://www.lebuinuskerk.nl/

Vanwege een besloten  evenement in de Lebuinuskerk
zijn we niet open voor toeristisch bezoek op zaterdag 10 maart.  

ZONDAG 4 MAART
10.00 uur ds. Ingrid de Zwart
De lezing uit het oude Testament stelt ons het ijkpunt voor bevrijd leven voor ogen: de tien geboden.
Jezus treedt in het evangelie nogal hardhandig bevrijdend op in de tempel om die weer terug te geven
aan zijn bestemming. Dat was toen wel even schrikken, maar ook voor ons, hoorders van nu, is het
heftig. Jezus licht zijn optreden wel toe en spreekt daarbij over het geheim van afbreken en opbouwen,
over zijn dood en opstanding.

ZONDAG 4 MAART
16.30 uur Vesper
met dichter, essayist , journalist en bloemlezer Marjoleine de Vos en het Uriëlconsort
Een spel van licht dat horen we of zien we ieder op onze eigen manier in bepaalde bijbelteksten, maar
ook in muziek, in beeldende kunst of in poëzie. In de vespers van dit jaar zoeken we naar zulke
kunstuitingen die ons in gesprek brengen en aan het denken zetten over teksten uit de bijbelse traditie

ZONDAG 11 MAART
10.00 uur ds. Saar Hoogendijk
Heilig Avondmaal
m.m.v. Liedboekcantorij
We zijn halverwege de bezinningstijd voor Pasen. Het lijden van Jezus komt in de verhalen steeds
dichterbij. Hoe houden we het vol op de weg die Hij ons wijst? Daarvoor moeten we af en toe iets
kunnen proeven van de vreugde die ons wacht uiteindelijk, wanneer zichtbaar wordt dat de dood niet
het laatste woord heeft. Daarom proeven we halverwege de 40-dagentijd al een beetje van het
Paasfeest. Het paars in de kerk wordt met het feestelijk wit vermengd. We horen het verhaal van de
wonderbare broodvermenigvuldiging. We vieren daarom op deze dag ook het Avondmaal.

ZONDAG 18 MAART
10.00 uur ds. Saar Hoogendijk
Grieken, vertrouwd met hun vele prachtige godenbeelden kwamen bij Filippus, een leerling van Jezus;
ze willen graag Jezus zien. Die vraag speelt Filippus door naar Jezus. Maar wat is er aan Hem
eigenlijk te zien? Jezus spreekt over zichzelf als een graankorrel die in de aarde valt, sterft en daarna
veel vrucht draagt. Bijna onzichtbaar is Hij dus, zo nietig, en juist daarin wordt uiteindelijk zijn
grootheid openbaar.

ZONDAG 25 MAART
10.00 uur ds. Ingrid de Zwart
Palm en passie-zondag is een zondag met twee gezichten: heden hosanna, morgen kruisigt Hem! De
palmpaasstokken symboliseren dat: de palmtakjes en palmstokken zijn tekens van Jezus die als
Overwinnaar Jeruzalem binnen trok, maar de vorm van het kruis laat zien dat die overwinning alleen
maar tot stand kon komen door af te dalen tot in de donkerste diepten van het leven, tot in de dood.
De dienst beginnen we met de kinderen en hun palmpaasstokken, die daarna in een oecumenische
stoet de binnenstad doortrekken; eerst naar de Russ. Orthodoxe kerk inde Assenstraat, waar zij
gezegend worden met wijwater en de palmpaasicoon zien, vandaar naar de Broederenkerk , waar zij
ene palmtakje zullen ontvangen. Kinderen en hun ouders zijn daarna weer welkom in de Lebuinus

voor de zegen.

MAANDAG 26 MAART, DINSDAG 27 MAART en WOENSDAG 28 MAART
19.30 uur Vespers in de Stille Week
Een groepje gemeenteleden, ieder jaar anderen, bereidt samen met de predikanten op de eerste dagen
van de Stille week een vesper voor. Een eenvoudig en stil avondgebed, waarin we stilstaan bij de weg
die Jezus ging. Welke verbeeldingen Jezus uit de beeldende kunst zij kiezen en waarom ..u kunt dat
horen en zien elke avond in de Magistraatskapel.
DONDERDAG 29 MAART
19.30 uur ds. Saar Hoogendijk, ds. Ingrid de Zwart
Heilig Avondmaal
Op Witte Donderdag begint de doorlopende viering van Pasen die we vrijdag en zaterdag voortzetten
en op zondag afronden. Niet voor niets beginnen we de Paasdagen met het Avondmaal. We herinneren
ons zo hoe Jezus voorafgaand aan zijn lijdensweg met zijn leerlingen in verbondenheid samen was.
Het licht van de opstanding is daarin zichtbaar. Tegelijk speelt de dood een grote rol tijdens deze
maaltijd al lijkt er nog niets aan de hand. Maar daar is een vrouw die Jezus komt zalven. Op deze
witte Donderdag zijn ook kinderen van harte welkom. Zij mogen meehelpen met het ronddelen van de
matzes en de wijn/druivensap. Na het avondmaal verlaten we de dienst in stilte…

VRIJDAG 30 MAART
19.30 uur ds. Ingrid de Zwart
m.m.v. Lebuinuscantorij
In stilte komen we weer samen om de dienst voort te zetten. Vandaag laten we ons raken door de
lijdensweg die Jezus ging. We kijken naar afbeeldingen van een kruiswegstatie. Welke taal spreekt het
gelaat van de lijdende Christus? De Lebuinuscantorij zingt o.l.v. Kirstin Gramlich, afgewisseld met
gemeentezang, teksten uit het evangelie en psalmteksten. Er is veel ruimte voor gebed en verder is er
stilte…

ZATERDAG 31 MAART
22.00 uur ds. Saar Hoogendijk
m.m.v. Liedboekcantorij
23.00 Nachtwake
07.00 uur ds. Saar Hoogendijk
Avondmaal
In stilte verzamelen we ons op het hoogkoor. Op Stille Zaterdag wordt biddend en zingend de
Paaswake ingezet, samen met de Liedboekcantorij o.l.v Miranda Stevels. We waken bij het graf van
Jezus , kijken terug en vooruit. Wie dat wil kan daarna rond 23.00 uur afdalen in de crypte voor een
wake die de hele nacht duurt. Zo wachten we op het licht dat terugkomt. Elk half uur is er een lezing
en een Taizelied. Er wordt steeds een kaars meer aangestoken. Wie zich tussen de lezingen door even
wil warmen, wat wil eten of wil lezen kan terecht in de consistorie. Om 6.00 uur wordt de laatste
kleine kaars aangestoken; om 6.30 uur ontsteken we in de crypte de nieuwe paaskaars en aan dat licht
steken we ook allemaal ons eigen kaarsje aan. Daarmee trekken we, met jong en oud en de
kindercantorij o.l.v Kirstin Gramlich de kerk door. Op het hoogkoor vieren we tenslotte rond 7.00
uur dat Christus is opgestaan met een eenvoudig avondmaal nadat het paasevangelie heeft
geklonken. Daarna kan jong en oud de toren beklimmen, de kinderen mogen paaseieren zoeken in de
kerk

ZONDAG 1 APRIL
10.00 uur ds. Ingrid de Zwart

Beste bezoeker. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een nieuwe site. Daarom wordt deze site beperkt bijgewerkt met alleen de meest noodzakelijke informatie.

Top
Follow us: