slide=nekkentrekkers

 

ZONDAG 28 JANUARI
10.00 uur ds. Saar Hoogendijk

4e zondag na Epifanie. Lezingen: Deuteronomium 18:15-20, Marcus 1:21-28
In Deuteronomium waarschuwt Mozes in zijn afscheidsrede voor valse profeten. Maar hoe onderscheid je een ware van een fake profeet? In onze tijd, waarin zoveel extra middelen zijn om iets echt te doen lijken ook een belangrijke vraag. Kloppen de woorden met de daden, daarin ligt een belangrijke sleutel. Uit Marcus klinkt hoe Jezus een ‘nieuwe leer met gezag’ onderricht. Het blijft niet bij woorden.

ZONDAG 4 FEBRUARI
10.00 uur ds. Saar Hoogendijk
Jeugdtheaterdienst

5e zondag na Epifanie. Lezing: Lucas 15:11-32
‘De zorg om wat verloren is’, staat in de NBV boven dit gedeelte. Het geeft een goed aanknopingspunt voor de koppeling met het Werelddiaconaat dat deze zondag ook onze aandacht vraagt. De jeugd gaat stevig en vrolijk aan de slag met het verhaal van de verloren (teruggekeerde…) zoon. Een dienst met en voor verschillende generaties.

ZONDAG 11 FEBRUARI
10.00 uur ds. Ingrid de Zwart
m.m.v. Liedboekcantorij

6e zondag na Epifanie. Lezingen 2 Kon.5: 1-3, 9-15b, Marcus 1, 40-45.
We luisteren naar het verhaal van Naäman de Syrier die 7 maal het water van de Jordaan in moet gaan om genezen te worden van zijn ‘huidvraat’ en naar een verhaal over Jezus in de synagoge in Nazareth. Hier aan het begin van zijn openbare optreden verwijst Hij naar het verhaal van Naäman.
In de dienst op deze zondag waarin de Liedboekcantorij zingt o.l.v Miranda Stevels zal Vera Rabou, dochtertje van Jasper en Esther Rabou en zusje van Lisa de zegen ontvangen. We bidden dat God met haar meegaat op haar weg door het leven. We nemen in deze dienst afscheid van ouderling Aliejenne Beumer; haar taak als ambtsdrager in onze gemeente zit er op. Zij heeft veel werk verzet waar we blij mee zijn!

ZONDAG 18 FEBRUARI
10.00 uur ds. Saar Hoogendijk
1e zondag van de 40-dagentijd. Lezingen: Genesis 9:8-17 en Marcus 1:12-15
De verzoeking van Jezus in de woestijn hoort bij deze zondag. In de heel korte versie van Marcus wordt het nauw verbonden met de nabijheid van Gods koninkrijk. Al het licht valt op de nieuwe tijd die met Jezus is aangebroken. Het verhaal klinkt vandaag samen met de regenboog die God in de wolken zet, als teken van het vernieuwd verbond tussen Hem en de aarde. Het vraagt om volharding, en om vertrouwen dat engelen ons in moeilijke uren nabij zijn.

ZONDAG 25 FEBRUARI
10.00 uur ds. Lydi de Bruin

Zondag 25 februari, 2e zondag van de 40-dagentijd. Lezingen: 1 Koningen 19: 9-18, Markus 9: 2-10
Met drie leerlingen beklimt Jezus een berg om dichter bij God te komen. Hij gaat zo de weg die ook Mozes en Elia eens gingen door lijden heen naar het licht. Van dat licht dat zijn gelaat overstraalt mogen de leerlingen al wat proeven, maar ook niet meer dan dat. Als zij dat hemelse moment willen vasthouden, krijgen ze te horen dat ze het weer moeten loslaten en af moeten dalen, de diepte van het gewone bestaan in. Ds. Lydie de Bruin gaat voor. Zij werkt verbonden aan onze gemeente bij Dimence, o.a. op Brinkgreven. Eén keer per jaar zal zij daarom ook voorgaan in onze gemeente.

ZONDAG 4 MAART
10.00 uur ds. Ingrid de Zwart
16.30 uur Vesper

3e zondag van de 40-dagentijd. Lezingen Ex. 20: 1-17, Joh. 2: 13-22
De lezing uit het oude Testament stelt ons het ijkpunt voor bevrijd leven voor ogen: de tien geboden. Jezus treedt in het evangelie nog al hardhandig bevrijdend op in de tempel om die weer terug te geven aan zijn bestemming. Dat was toen wel even schrikken, maar ook voor ons, hoorders van nu, is het heftig. Als ze hem vragen hoezo, spreekt hij over het geheim van afbreken en opbouwen, over zijn dood en opstanding.

VESPER SPEL VAN LICHT
zondag 4 maart 16.30 uur een vesper met dichter, essayist, journalist en bloemlezer Marjoleine de Vos
Een spel van licht dat horen we of zien we ieder op onze eigen manier in bepaalde bijbelteksten, maar ook in muziek, in beeldende kunst of in poëzie. In de vespers van dit jaar zoeken we naar zulke kunstuitingen die ons in gesprek brengen en aan het denken zetten over teksten uit de bijbelse traditie. Dat is soms confronterend en rauw, soms troostend en lieflijk. Zowel de bijbelverhalen als moderne kunstuitingen kunnen ons zo op allerlei manieren raken. In die ontmoeting is ruimte voor de werking van de Geest, vanuit christelijk perspectief bezien. Vandaag een boeiende gast: Marjoleine de Vos . Haar poëzie staat centraal in een aantal gedichten die zij voordraagt.
Zij studeerde aan de Universiteit van Amsterdam Nederlandse Tal en Letterkunde.
Vanaf 1987 is ze redacteur bij NRC Handelsblad. In die krant schrijft ze over kunst, literatuur en koken. Ze is redacteur van Diepzee en Raster en Medewerker aan o.a. Bzzlletin.

Beste bezoeker. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een nieuwe site. Daarom wordt deze site beperkt bijgewerkt met alleen de meest noodzakelijke informatie.

BELEEF KERST IN DE LEBUINUSKERK

24 DECEMBER
Kinderkerstfeest 19.00 u kerstspel Thom en de engel,
met ds. Ingrid de Zwart en de Lebuinus-kindercantorij o.l.v. Kirstin Gramlich. Vooraf: lampionoptocht vanaf de Russisch-Orthodoxe kerk, Assenstraat 13 om 18.15 u. Na afloop warme chocolademelk en een klein kadootje. Met Kees Posthumus en Juul Beerta als de spelers van Thom en de engel.

Kerstnachtdienst 22.30 u De wereld wacht met ds. Saar Hoogendijk, blaasensemble Copper & Zinc en de Lebuinuscantorij o.l.v. Kirstin Gramlich. Vanaf 22 uur muziek en samenzang. Na afloop Glühwein onder de toren.

EERSTE KERSTDAG 25 DECEMBER
Kerstviering voor jong en oud, 10.00 u met ds. Ingrid de Zwart en het Kerstprojectkoor o.l.v. Kirstin Gramlich

OUDEJAARSDAG 31 DECEMBER
Ochtendgebed 10.00 u met ds. Ingrid de Zwart
Avondgebed voor Oudjaar 19.30 u met ds. Saar Hoogendijk

NIEUWJAARSDAG 1 JANUARI 2018
Ochtendgebed en nieuwjaarsbegroeting 10.30 u met ds. Saar Hoogendijk

 

Het eerste deel van de video over de restauratie van het orgel is verschenen, zie:

 

En kijk ook eens op:  http://www.facebook.com/lebuinusorgel

 

Top
Follow us: