Actie Kerkbalans… ook in Deventer!

Actie Kerkbalans is al jaren een van de grootste fondsenwervende acties in Nederland, waarmee plaatselijke kerken van vijf Kerkgenootschappen hun leden om een financiële bijdrage vragen.

Voor 2015 komt de Actie met een nieuwe campagne, die in de week van 18 januari zal worden gelanceerd. Ze richt zich in de eerste plaats op de actieve leden van de deelnemende kerken. Daarnaast worden ook de minder actieve leden aangesproken en iedereen die de kerk in zijn of haar dorp of wijk een warm hart toedraagt ook al is men zelf geen lid.

Veel kerken, ook in Deventer, staan om verschillende redenen financieel onder druk. Toch zouden velen, en niet alleen actieve kerkleden, het jammer vinden als de plaatselijke kerk definitief de deuren moet sluiten. Dit is een verlies dat verder gaat dan een krimpende kerk. Ook op maatschappelijk en sociaal samenbindend vlak betekent dit een verarming voor een stad, dorp of een bepaalde wijk.

Uit een onderzoek naar armoede in Nederland in 2013 bleek dat de gezamenlijke kerken onder meer goed zijn voor 30 miljoen euro besteed aan concrete hulpvragen en voor 53 miljoen euro aan onbetaalde inzet van vrijwilligers op allerlei gebied.
Dit is mogelijk als en omdat het met de lokale kerken goed gaat en dat kost geld. Het geld dat daarvoor wordt bijgedragen via de Actie Kerkbalans is een investering die rendeert. Het wordt niet alleen besteed aan gebouwen, maar vooral ook aan pastorale zorg, plaatselijke projecten en activiteiten.

U doet toch mee? Binnenkort rolt bij alle leden een brief door de bus met een verzoek om bijdrage. Krijgt u de brief niet en wilt u deze wel, of wilt u meer informatie, wendt u zich dan a.u.b. tot het kerkelijk bureau van onze Protestantse gemeente: kerk.bureau@pkn-deventer.nl

De overige gegevens over giften vindt u op onze pagina giften. O.a. over een nieuwe mogelijkheid van de fiscus om meer te kunnen schenken zonder dat het meer kost.

CategoryNieuws
Top
Follow us: