A.s. zondag 18 januari ‘s ochtends geen viering in de Grote Kerk maar een oecumenische dienst om 11 uur in de Broederenkerk.

‘s Avonds Vesper in de Lebuinus:

Choral Evensong met het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken.
Het is de derde vesper rond het thema ‘met andere ogen’.

Met ds. Ingrid de Zwart, Kirstin Gramlich en de vespercommissiess

Actie Kerkbalans… ook in Deventer!

Actie Kerkbalans is al jaren een van de grootste fondsenwervende acties in Nederland, waarmee plaatselijke kerken van vijf Kerkgenootschappen hun leden om een financiële bijdrage vragen.

Voor 2015 komt de Actie met een nieuwe campagne, die in de week van 18 januari zal worden gelanceerd. Ze richt zich in de eerste plaats op de actieve leden van de deelnemende kerken. Daarnaast worden ook de minder actieve leden aangesproken en iedereen die de kerk in zijn of haar dorp of wijk een warm hart toedraagt ook al is men zelf geen lid.

Veel kerken, ook in Deventer, staan om verschillende redenen financieel onder druk. Toch zouden velen, en niet alleen actieve kerkleden, het jammer vinden als de plaatselijke kerk definitief de deuren moet sluiten. Dit is een verlies dat verder gaat dan een krimpende kerk. Ook op maatschappelijk en sociaal samenbindend vlak betekent dit een verarming voor een stad, dorp of een bepaalde wijk.

Uit een onderzoek naar armoede in Nederland in 2013 bleek dat de gezamenlijke kerken onder meer goed zijn voor 30 miljoen euro besteed aan concrete hulpvragen en voor 53 miljoen euro aan onbetaalde inzet van vrijwilligers op allerlei gebied.
Dit is mogelijk als en omdat het met de lokale kerken goed gaat en dat kost geld. Het geld dat daarvoor wordt bijgedragen via de Actie Kerkbalans is een investering die rendeert. Het wordt niet alleen besteed aan gebouwen, maar vooral ook aan pastorale zorg, plaatselijke projecten en activiteiten.

U doet toch mee? Binnenkort rolt bij alle leden een brief door de bus met een verzoek om bijdrage. Krijgt u de brief niet en wilt u deze wel, of wilt u meer informatie, wendt u zich dan a.u.b. tot het kerkelijk bureau van onze Protestantse gemeente: kerk.bureau@pkn-deventer.nl

De overige gegevens over giften vindt u op onze pagina giften. O.a. over een nieuwe mogelijkheid van de fiscus om meer te kunnen schenken zonder dat het meer kost.

Voor alle vaste correspondenten en anderen die kopij in willen leveren voor de Wervel: hieronder de sluitingsdata voor 2015.

Het gaat steeds om een zaterdag, met uitzondering van de kopij voor het juninummer; die moet op een donderdag 14 mei binnen zijn i.v.m. vrije dagen Hemelvaart en Pinksteren.

februarinummer: 10 januari
maart: 7 februari
april: 14 maart
mei: 11 april
juni: donderdag 14 mei (!)
juli-augustus: 13 juni
september: 15 augustus
oktober: 12 september
november: 10 oktober
december-januari: 14 november

N.a.v. de gebeurtenissen gisteren in Parijs: In de Lebuinuskerk kun je vandaag vanaf 11.00 uur een kaarsje branden en alles wat door je heen gaat van je afschrijven
De Zwerfkerk staat vanaf 12.00 uur op de Brink, met de tekst ‘Ik ben Charlie’ en je kunt er tekenen!
Burgemeester Heidema roept iedereen op om Tussen 18.00 uur en 18.30 uur naar de Brink te komen voor een stil protest.

Iedereen welkom op
Zondag 18 januari 19.00 uur
in de Lebuinuskerk voor een CHORAL EVENSONG met het Vocaal theologenensemble
het ‘huiskoor’ van de Protestantse Theologische Universiteit, o.l.v. Hanna Rijken, met organiste Kirstin Gramlich, ds. Ingrid de Zwart en leden vespercie.
Welkom bij deze bijzondere vesper in de serie ‘ Met andere ogen’. Toegang vrij, uitgangskollekte.

Hier, op de pagina downloads, kunt u het nieuwe overzicht downloaden van de voorjaarsbijeenkomsten van het Deventer kerkcafé.
Het beloven weer boeiende sessies te worden!

Op 25 januari onze eerste gast voor 2015. Meer informatie in de Wervel en in de agenda.

kerkcafé

Dit jaar start een nieuwe serie zaterdagmiddagconcerten volgens een nieuw concept. Voorheen in de Bergkerk in Deventer, vanaf nu wisselend in de Bergkerk, de Lebuinuskerk en de Synagoge.

Op 10 januari is er een bijzondere aftrap. Een nieuwjaarswandelconcert, in drie kerken, met vijftig musici, dansers en onze stadsdichter. Start om half 2 ‘s middags in de Bergkerk, daarna in de Broederenkerk en eindigend met concert, bubbels en oliebol in de Lebuinus.

Programma:

13.30 uur Bergkerk

Het Deventer Kamerorkest onder leiding van Ilia Belianko. Het orkest speelt delen uit de Suite for Strings van John Rutter en Libertango van Astor Piazzola. Bij de tango treedt het professionele danspaar Liesbeth en Rob van tangoschool Abrazo op.

14.30 uur Broederenkerk

Organist Ton Zwartkruis met dwarsfluitiste Anke de Bruin spelen enkele delen uit de Messe pour les Couvents van François Couperin en de sonate voor Flauto traverso en Orgel in g-moll van Joh. Seb. Bach.

15.30 uur Lebuïnuskerk

Het Deventer Vocaal Ensemble (DVE) o.l.v. Klaas Stok. Het DVE voert van Maurice Duruflé het Sanctus, Ubi Caritas en Tu es Petrus uit. Tevens laten het ensemble van Charles Villiers Standford het Magnificat en Nunc Dimittis in C horen.

Website

 

affiche

Vanavond om 19.30 Oudejaarsviering o.l.v ds. Ingrid de Zwart

Morgenochtend Nieuwjaars ochtendgebed in de Magistraatskapel o.l.v ds. Ingrid De Zwart

Wees welkom!

Top
Follow us: