Nog even een indruk van de groep tijdens het theaterweekend in Het Open Hof:

IMG_1541

 

 

Meedenken over de toekomst van de Protestantse Kerk? Dat kan!

Vul de vragenlijst in op: www.protestantsekerk.nl/kerk2025.
Hoe ziet de kerk er in 2025 uit?
Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af?
Een vragenlijst voor gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk werkers en predikanten.
De vragenlijst is in te vullen tot en met 31 maart 2015.

Schermafbeelding 2015-02-19 om 12.29.21

Vanaf 15 februari zijn er weer veertigdagenkalenders samengesteld door Joke van der Velden verkrijgbaar in de Lebuinus.
Tegen een vrijwillige bijdrage kan één kalender per huishouden mee naar huis genomen worden. Ook is het mogelijk om een spaardoosje mee te nemen, zodat u mee kunt sparen voor de voedselbank.

Na afloop van de kerkdienst van 22 februari staat een diaken bij de koffiebalie met een flip-over klaar voor inschrijving voor de soep-maaltijden.
Deze vastenmaaltijden zijn op alle woensdagen in de 40-dagentijd; ze beginnen om 18.00 uur en eindigen om 19.00 uur. Start : woensdag 25 februari.

‘Muziek voor en door gemeenteleden’. Morgen, zondag 15 februari van15:00u.-17:00u. De 10de editie van “Muziek voor en door gemeenteleden. In meer dan 10 optredens laten de deelnemers hun favoriete instrument in verschillende stijl horen. Kom genieten van een afwisselend programma met zang, fluit, vleugel, koororgel, djembé, contrabas en samen zingen.
Iedereen van harte welkom!

Zondag 22 februari van 16.30 tot 17.30 uur Kerkcafe
Gast: Johan Grobbée: een leven vol van besturen
Johan Grobbée: geboren in Dalfsen, wonende te Deventer, studeerde economie in Utrecht, is gepensioneerd hoofddirecteur/lid van de Raad van Bestuur van de SVB en had in zijn portefeuille financiële -, economische zaken en algemeen beheer.
Tot voor kort maakte hij deel uit van het bestuur van de Radboud Universiteit en het UMC te Nijmegen. Was lid van de SER en lid van de Raad van Toezicht van twee GGZ instellingen. Was ook voorzitter van de Deventer IJsclub. Huidige werkzaamheden zijn: lid van de toetsingscommissie gezondheidsgegevens, Verbond van Verzekeraars en KNMG.
Hij is voorzitter van het exploitatiebestuur van het Geert Groote Huis, vicevoorzitter RK parochie H. Lebuinus in zuidwest Salland en betrokken bij de sluiting van een aantal RK kerken. Onlangs kon u in de Stentor een interview met hem lezen. Tevens voorzitter van het sectiebestuur hardrijden van de KNSB en van de geschillen- commissie FNV. Hij wordt geïnterviewd door Käthy Meijer.

Vesper ‘Ziende de onzienlijke’
zondagavond 8 februari om 19.00 uur in de Lebuinuskerk
In onze serie vespers onder de noemer ‘met andere ogen’: de bijbel leert ons zó naar de werkelijkheid te kijken. Telkens is er de inbreng van een kunstenaar, die ons leert kijken.

Dit keer is iconenschilderes Wil de Groot uit Ilpendam aanwezig, met een engel-icoon.
Iconen worden gemaakt om door de poort van het zichtbare toegang te verlenen tot het onzichtbare. Ze leiden ons naar de ruimte binnen in ons en brengen ons dicht bij Gods hart.
Van harte welkom in de Magistraatskapel van de Lebuinuskerk, ingang onder de toren.

Binnenkort start de 40-dagen tijd weer (vanaf woensdag 18 februari). Dit jaar wordt er voor het 3e jaar door PKN Deventer in samenwerking met Stichting Present Deventer een invulling hieraan gegeven in de vorm van Veranderdagen. Achterliggend idee:
Vindt u het leuk om iemand te helpen? Steekt u graag een dag de handen uit de mouwen of maakt u juist gemakkelijk een praatje? Dan zijn de Veranderdagen wat voor u!
Zet u in voor de ander en ontdek wat u kunt betekenen voor mensen die hard hulp nodig hebben maar vooral, wat zij kunnen betekenen voor u! Doet u mee?

Henk Jan Gosseling zal na afloop van de zondagmorgendienst op 8 februari een oproep doen aan de aanwezigen om zich aan te melden voor de Veranderdagen. In Deventer hebben we daarvoor dit jaar 2 vaste zaterdagen gekozen, te weten 7 en 14 maart. Vorig jaar en ook in 2013, hebben diverse mensen van jullie gemeente zich ingezet. Dit jaar hopen we dat dat opnieuw gebeurt, en liefst nog meer mensen. Op zaterdag 14 februari gaat onze jeugd (onder leiding van Heidi) zich inzetten via Present in een sociaal project. Zie ook http://stichtingpresent.nl/deventer/ en https://www.facebook.com/StichtingPresentDeventer

Dinsdag 10 februari is er weer een KEN JE KERK avond om kennis te maken met ons en met elkaar. Voor alle nieuwe (sinds januari 2014) gemeenteleden, maar ook als u een andere Ken-je-kerk avond hebt gemist. Of als u de kennismaking weer eens wilt vernieuwen, bijvoorbeeld voor jongeren die het contact een beetje verloren waren.
Kom gerust, wees welkom!.

Het wordt een afwisselende en gezellige avond. U /je zult wat te horen krijgen over het reilen en zeilen van de gemeente. De predikanten, kerkenraadsleden, commissieleden , cantorijen , koster en administrateur stellen zich op een speelse wijze aan u voor. En natuurlijk is er een rondleiding door de eeuwenoude kerk!
De deur is open aan de Kleine Poot 7 om 19.30 uur. Koffie en gebak staan klaar. Om 20.00 uur begint het programma, dat we rond 22.00 uur besluiten met een drankje.

Graag horen we even of u komt. U kunt zich aanmelden via het kerkelijk bureau, kerk.bureau@pkn-deventer.nl of 0570-645962

Dit weekend vindt het jeugdtheaterweekend plaats. Elf deelnemers tussen de tien en twaalf jaar werken dit weekdn aan een stuk over ‘Mozes en de tien geboden’, o.l.v. docent drama Wouter Bochanen en Franca Brouwer uit Zwolle.

De tien geboden, woorden die richting wijzen hoe we kunnen leven.. ‘We dachten daarbij als voorbereidingsteam ook meteen aan “eerlijke handel”.’
Daarom werd ook de Fairtradecommissie ingeschakeld.

U bent allemaal welkom om te zien wat de basiscatechisanten en andere jongeren ons te vertellen hebben!

Zondagavond om 18.30 uur gaat de zaal van Het Open Hof open. Er is eerlijke koffie en thee en wat eerlijk-lekkers erbij. Om 19.00 u. begint het spel.

En na afloop is er weer een eerlijk drankje en hapje. Toegang is vrij maar een gift is meer dan welkom die avond bij de uitgang!

Namens de taakgroep jeugd, Heidi Schröder, Ingrid de Zwart, Wilma Lambers en Malene Commijs

Samen is Leuker. Samen koken, samen eten Samen wandelen, samen zwemmen Samen een tentoonstelling bezoeken of het filmhuis Samen spelletjes doen Samen… Heeft u ook wel eens zin iets te ondernemen, maar geen zin om alleen te gaan? De taakgroep Pastoraat heeft het verzoek gekregen om te kijken of er binnen de gemeente mensen zijn die het leuk vinden om samen iets te ondernemen. Oud, jong, getrouwd of niet, man/vrouw het maakt allemaal niet uit! Op de flipover bij de koffiecorner kunt u uw naam achterlaten bij een van de genoemde activiteiten of zelf een activiteit toevoegen. Na inventarisatie van de ideeën en de animo voor de activiteiten, hoort u meer van ons! Mocht u nog vragen hebben: Gerda Meijerink kan u meer vertellen.

Top
Follow us: